Referat fra styremøte i Øyer-Tretten historielag den 6. juni – 2016

Tilstede: Stine, Synnøve, Torgeir, Eldbjørg og Nansy.

Frafall: Nanna og Ola Håkon.

 

Referat fra forrige styremøte enstemmig godkjent.

Sak 1: Møtekultur.

Leder – og vi andre – følte at mange hadde snakket i munnen på hverandre på forrige møte, og at det hadde blitt litt kaos. Konklusjonen ble at vi heretter skal be om ordet å ikke snakke i munnen på hverandre , eller avbryte.Ta opp på begynnelsen av møtene om vi har noe under evt. Dette gjør det lettere å lede møtet –  og planlegge tidsbruken. Les videre