Referat fra styremøte 4. oktober 2016

Til stede: Stine Johansen-Solbraa, Nansy S. Rusten, Torgeir Dalbu, Nanna Egidius (referent)

Før møtet var styret på befaring av historielagets bygninger på Øyer Ungdomsskole, stabbur og løe.

Saksliste:

  1. Martn og gamle IGF

Gjelder gamle hefter der det er mye igjen av årgangen. Kassesalg kr. 50 pr. stk, 3 stykker for kr. 100. På søndag et hefte fra kassen gratis ved kjøp av noe annet. Ny IGF kr. 275,-, messepris kr. 250,-.

  1. Merkultur

Prosjekt blant annet i regi av biblioteket. Stine har vært på møte og orienterte. Stine tar kontakt med Astrid og sier at vi ikke helt ser vår plass i dette prosjektet nå.

  1. Julemarked

Det er inngått samarbeid med Fåberg og Lillehammer historielag. Vi selger deres nye årbok på julemessen på Stav, de selger IGF 2016 for oss på Maihaugen.

  1. Kulturkveld, Øyer Ekko mv

Historielaget ønsker å delta på Øyer Ekko på samme måte som sist.

  1. Magne Olav Haugen. Prestegården eller biblioteket i midten av januar

Møte om Vemork-aksjonen og fluktruten med Magne Olav Haugen e.a. blir på biblioteket i Øyer i januar. Trenger prosjektor og lyd, det er det der.

  1. Oppdatering sæterbokprosjektet

Nansy orienterte. Det er avklart med forfatter at arbeidet ikke lønnes. Forprosjektet blir oppfattet som litt pretensiøst, men blir brukt som utgangspunkt allikevel. Stemningen er positiv, mange vil starte intervjuer. De aller fleste har kontroll på sine oppgaver. Det er satt frist ut året på levere skjema. JJ skriver om fjernsetring. Mal omtrent som den Ringebu har brukt i sin bok. Det må avklares om veger og melkebiler. Rene slåttemarker tas ikke med, ei heller hytter.

  1. Eventuelt

Vakter på Stav. Alle i styret bes om å ta vakter. Synnøve kompletterer vaktlisten etter dette.

Boksalg. Skoleboken er ikke lagt ut i butikk på grunn av at de skal ha en prosentbasert kommisjon (25% – 33%). IGF legges ut i butikkene fra mandag 24.10 som vanlig. Skoleboken må vurderes etter hvert. I forkant av neste IGF bør det kanskje vurderes å bare ha ett salgssted i Øyer og ett på Tretten, og bruke konkurransen til å få ned kommisjonen?

Styret har fått spørsmål fra Kvernhus-gruppen om det er bundne midler igjen i prosjektet. Nanna viste til regnskapet for 2015 der prosjektet ble avsluttet med et «underskudd» på 18.000 kroner (differanse mellom bundne midler og det som faktisk er brukt).

Sak på neste møte: Hvor kan vi søke om midler til Sæterbokprosjektet.

referat ved Nanna

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny