Årsmøtereferater

ÅRSMØTE ØYER OG TRETTEN HISTORIELAG 14-6-2021

Årsmøtet 14-6-2021 ble gjennomført med vanlige årsmøtesaker på Tretten Samfunnshus. Etter gjennomgang av årsmelding, utdypet leder Ivar Grothe hva styret har tenkt og gjort i «koronaåret» vedrørende strukturering og organisering av Historielagets aktiviteter.  Han har satt opp en «organisasjonsplan» for Historielaget, som han presenterte, som tydeliggjør aktivitetene i laget. De årlige

Les mer »

Sidemeny

Søk på nettsiden

Søk
Arkiv

Lenker

Fåberg og Lillehammer historielag
Fron historielag
Gausdal historielag
Ringebu historielag