ÅRSMØTE ØYER OG TRETTEN HISTORIELAG

INNKALLING TIL ÅRSMØTE ØYER OG TRETTEN HISTORIELAG

STED: TRETTEN SAMFUNNSHUS (samfunnshussalen)

TIDSPUNKT: TIRSDAG 23. MARS KL 19:00    NB UTSATT ! 

Saksliste:

  1. Åpning av årsmøte
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Årsmelding
  5. Regnskap 2020
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes styret ved:

leder Ivar Grothe, Vedumsvegen 3, 2636 Øyer , epost:ivargrothe@gmail.com eller info@oyerogtrettenhistorielag.no innen 13. mars 2021

Etter årsmøtesakene blir det enkel servering.

Årsmøtet er åpent for medlemmer i Øyer og Tretten Historielag.

Velkommen!

Øyer og Tretten Historielag, Post og besøksadresse: Kongsveien 1555, 2635 Tretten.

Epostadresse: info@oyerogtrettenhistorielag.no

Vi følger helsemyndighetenes gjeldene anbefaling for gjennomføring av årsmøtet på grunn av korona situasjonen. Vi tar forbehold om utsettelse av årsmøte om situasjonen tilsier det. Følg med på vår nettside www.oyerogtrettenhistorielag.no , vår facebookside, kommunens hjemmeside eller ta kontakt med leder/ styremedlemmer for avklaring. Nytt tidspunkt vil bli annonsert da situasjonen tillater gjennomføring av årsmøte.

Bidragsytere og ideer til I gamle fotefar 2021

Vi i redaksjonskomiteen for I gamle fotefar 2021 ønsker velkommen bidragsytere og ideer til I gamle fotefar 2021📚📖.
Øyer og Tretten Historielag har gitt ut I gamle fotefar årlig siden 1988, og årgangene er fylt med spennende lokalhistorie fra Øyer og Tretten. 2020 utgaven fikk fin omtale i lokalavisa. Bidragsyterne har gjennom årene bidratt til bredde og variasjon av innholdet i bøkene, og “løftet fram” enkeltpersoner og historier så de ikke “går i glømme”.
Velkommen med ditt bidrag eller din ide for I gamle fotefar 2021.
Ta kontakt med oss i redaksjonskomiteen:
Gerd Hausstätter  tlf 47829535
Christel Rønning   tlf 90665736
Eldbjørg Gillebo    tlf 93455328
Kjell Ivar Haugen

Lanseringskvelden Åt sætern.

2020 ble et annerledes år på mange måter. Likevel klarte Øyer og Tretten Historielag å få til to bokutgivelser og arrangere en lanseringskveld for seterboka “Åt sætern”. På grunn av koronasituasjonen var det et begrenset antall publikum som kunne overvære kvelden, men kveldens program ble filmet, og filmen fra lanseringskvelden kan du se ved å følge linken her.

God fornøyelse!
https://www.jottacloud.com/s/2389f9ba5704d76485a85846c56e272f65e?fbclid=IwAR2idHJ2neJT13lGFwJTs8UPZcrXtJ5Uf56vMwXAwzOzH5wOrWKKxus7bX0

Årets julegave, seterboka Åt sætern og I gamle fotefar 2020

På grunn av koronasituasjonen blir det inntil videre ingen åpne ettermiddager i Historielagets lokaler på Tretten.
Årets julegave, seterboka Åt sætern og I gamle fotefar kan du likevel få kjøpt gjennom lokale butikker i Øyer og på Tretten og gjennom vår nettbutikk, samt Norli bokhandel på Strandtorget, Lillehammer, Gravdahl bokhandel i Storgata på Lillehammer, og hos Norli bokhandel i Ringebu får du kjøpt seterboka.

Ta også kontakt for avtale og en trygg handel med:
Håkon Tande tlf 95204902
Mari Botterud tlf 97535443
Ivar Grothe tlf 90586849
Svein Løken tlf 90042883
Tore Rugsveen tlf 45777188
Eldbjørg Gillebo tlf 93455328

Vår boknyheter, Åt sætern og I gamle fotefar 2020 er nå ute for salg.

Vi takker for godt besøk, positive tilbakemeldinger og salg ved våre stands i Øyer og på Tretten sist helg.
Bøkene er lagt ut for salg ved lokale butikker i Øyer og på Tretten, Gravdahl bokhandel, Storgaten Lillehammer og Norli bokhandel, Strandtorget Lillehammer.
De er å få kjøpt gjennom vår nettbutikk og fra historielagets lokaler ved Tretten samfunnshus, åpent torsdager fra kl 17:00-20:00. Kontaktpersoner her er:
Håkon Tande tlf 952 04 902 eller Mari Botterud tlf 975 35 443.
Bøkene kan også kjøpes gjennom:
Ivar Grothe tlf 905 86 849
Svein Løken tlf 900 42 883
Tore Rugsveen tlf 457 77 188
Eldbjørg Gillebo tlf 934 55 328

Ta kontakt for avtale.
Noe å glede seg til.
PS: Årets julegavetips..

Lanseringskveld for seterbok

Heder og ære til hele bokgruppa. Stein Ove Lognseth stiller opp med egenkomponert låt som en påskjønnelse fra Øyer og Tretten Historielag

Leder i bokgruppa, Nansy Rusten, presenterer bokgruppa, prosessen og arbeidet med seterboka

De gamle mjølkespanna, kubjølla og einer. De fikk være med å pryde kvelden

Redaktør Cæcilie Stang forteller om boka og seterbrukets utvikling

Åt sætern og årets I gamle fotefar kommer for salg!

Besøk oss på vår stand ved Coop Prix Tretten og KIWI Øyer

Torsdag 29.oktober kl 12:00-18:00

Fredag 30.oktober kl 12:00-18:00

Lørdag 31.oktober kl 12:00-18:00

Vi vil også ha stand søndag 1.november på KIWI Øyer, som har søndagsåpent, kl 12:00-18:00. 

Besøk oss gjerne i historielagets lokaler på Tretten Samfunnshus torsdager kl 17:00-20:00. Der er det også mulighet til å kjøpe bøkene.

Pris: Åt sætern kr 475,- Årets I gamle fotefar kr 275,-

Snart er bøkene ferdige!

 

Biletet kan innehalde: tekst der det står "Oyer og Tretten Historielag lanserer na sine to nye boker: Seterboka At saetern gamle fotefar 2020 Salget starter 29. oktober og selges fra var stand pa: Kiwi Oyer og Coop Prix Tretten 29.-30. oktober kl 12.00-18.00 Kiwi Oyer 1. november kl. 12.00-18.00 Se var hjemmeside www.oyerogtrettnhistorielag.no At saetern gamle fofciar Seterbruket Oyer STORIED S0 1 OYER GT RETTEN ESTORIELAG 2020"

Priser:

Åt sætern: kr 475
I gamle fotefar 2020: kr 275

I tilegg er bøkene å få kjøpt etter 28.10.20 fra historielagets lokaler på Tretten torsdager fra kl 17:00-20:00,   kontaktperson : Håkon Tande tlf 952 04902 

og ved henvendelse til

Ivar Grothe          tlf 905 86849
Tore Rugsveen   tlf 457 77188
Svein Løken        tlf 900 42883
Eldbjørg Gillebo tlf 934 55328

 

Åt sætern og årets I gamle fotefar

SNART SKJER DET..

Arbeidet med Øyer og Tretten Historielags seterbok, Åt sætern, er snart i mål. Det er lagt ned en enestående innsats over flere år med å dokumentere seterbruket i kommunen det siste 100-året.

Historielaget planlegger lansering av seterboka den 28. oktober. Den vil bli solgt fra stand av oss i butikkene i Øyer og Tretten de neste dagene, og ei helg før jul. Vi vil også selge den fra våre lokaler på Tretten Samfunnshus, og vi vil ha egne rodepersoner i Øyer som du kan få kjøpt boka av. Etterhvert vil den komme for salg i butikkene og kunne bestilles fra vår nettbutikk.

Historielagets årbok, I gamle fotefar, er også i rute, og vil være klar for salg samtidig med seterboka.

Mer informasjon kommer.