OM LAGET

Øyer og Tretten historielag har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Øyer og Trettens historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

Det første forberedende møte til det som skulle bli Øyer og Tretten Historielag ble avholdt 27. mars 1963, men den formelle stiftelsen skjedde noen år senere. Den skjedde på et møte i Bådstø den 4. desember 1968. Da ble formålet og vedtektene nedfelt.

Siden 1988 har laget hvert år utgitt heftet «I gamle fotefar». Mange av  heftene er fortsatt å få. Andre utgivelser omfatter blant annet kirkebøkene for Øyer fra 1671 til 1898, i alt 8 bind, Tingbøker 1705-1744 (to bind). Du finner mer om disse under kategorien «Publikasjoner».

Øyer og Tretten historielag arrangere møter med relevante temaer, og kulturhistoriske vandringer i årstider som tillater slikt.

Laget har kontorlokaler på Tretten samfunnshus, Kongsveien 1555, 2635 Tretten.

Laget deltar i grasrotandelsordningen til Norsk Tipping, hvis du vil bidra er organisasjonsnummeret vårt 971 535 393.

Laget har konto i DNB,  nummeret er 2002.20.00595.

VIPPS nr til Øyer og Tretten Historielag 12957

Sidemeny

Søk på nettsiden

Søk
Arkiv

Lenker