Seterkultur i Øyer ved Junidager i Øyer prestegard 14. juni kl 19:00


Fredag 14. juni 2024 KL 19:00 arrangerer Øyer og Tretten Historielag Kulturkveld i Øyer Prestegard, med tema Seterkultur i Øyer.
Jorunn Hagen, Simen Løken og Lars Høvren deltar, og vil i samtale med Terje Gording
Hong gjøre oss kjent med seterkulturen i Øyer. Hva har setra betydd for
levekårene i Øyer gjennom tidene, hva betyr den i dag og hvilken betydning kan
setra ha for framtida?
Seterkulturen i Øyer er årets kulturminne for Øyer og Tretten Historielag.

Det blir musikalske innslag ved Terje Gording Hong.
ALLE ER VELKOMMEN!
Kaffeservering. Gratis inngang

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny