Åt Sætern

Kjøp i nettbutikken her

INNHOLD
Seterboka inneholder oversikt over samtlige setrer i Øyer kommune fordelt på 67 setergrender. Boka inneholder også en rekke artikler om ulike sider ved setring og seterbruk:

Forord
Sommeren på Steinsetra 1946
Kilder og litteratur
Språk og begrepsbruk
Setras plass i Øyer-jordbruket
Budeia
Setermeieriene
Setervegene
Med lastebil i seterfjellet
Setergrendene og seterbolene
I seterlykkjom
Allmeninga og fjellskogen
Politikk og setrer
Nedlagte setrer
Setrer i drift
Kilder og litteraturliste
Fotokreditering.

Sidemeny

Søk på nettsiden

Arkiv

Lenker