Historiske bilder

Bildene som vises her er noen av flere hundre fotografier som tidligere er samlet inn og registrert av historielaget. Bildene ble den gang avfotografert og har siden ligget lagret som negativer på Maihaugen.

Historielaget har nå inngått en samarbeidsavtale med Stiftelsen Lillehammer Museum (Maihaugen) om innsamling og lagring av gamle bilder. De gamle negativene blir nå digitalisert og gjort tilgjengelig via Digitalt Museum. 

Nytt materiale som kommer inn vil også bli avfotografert og gjort tilgjengelig på samme måte. Avtalen innebærer at Maihaugen har eiendomsretten til fotomaterialet, mens historielaget har fri tilgang og alle bruksrettigheter til materialet. 

Historielaget har et ansvar for å kvalitetssikre opplysninger som er registret på de enkelte bildene.

Historielaget er fortsatt interessert i å registrere flere historiske bilder fra kommunen, og vi ønsker kontakt med folk som kan ha aktuelt materiale. 

Det gjelder også nyere fotografier fra 1950-60-70-årene.

Sidemeny

Søk på nettsiden

Søk
Arkiv

Lenker