Referat fra Styremøte Øyer og Tretten Historielag 2.Mai 2016

Referat Styremøte Øyer og Tretten Historielag 2.Mai 2016

Tilstede:

Stine Johansen-Solbraa

Synnøve Løken Fonstad

Nanna Egidius

Torgeir Dalbu

Nansy S. Rusten

Ola Håkon S. Ourom (ref.)

1:

Status skoleboka:

Trykkekostnader:

Grunnpris økt fra kr 115 tusen til kr 130 tusen på de to årene som har gått siden pris ble gitt. Dette er ok. Men dette var pris uten mva., så prisen vi må ut med er kr 170 tusen ca.Dette utgjør ca 450 solgte bøker totalt. Solgt ca 50 hittil, pluss kommunens innkjøp og tilskudd som utgjør ca 100 bøker.Vi må ha ca 60 tusen kr på konto til trykking av IGF i september/oktober.Styret er enige om at utbetalinger på kr 10 tusen til Rigmor holdes tilbake inntil videre, for likviditetens skyld. Dette grunngis med at forutsetningene er endret da prisen er høyere enn nåværende styre ble forespeilet.

Stine og Nanna møter Rigmor ila. uka for en diskusjon om honorar etc.

Økonomi og boksalg ellers:

Salg av Skoleboka gjennom nettbutikk, mulighet for å prøve dette gratis i 2 måneder, deretter koster det kr 60,- per mnd. Nanna tar dette.Vurdere endret prising av IGF. Butikker tar 25 % av prisen, sette høyere pris i butikk fra i høst? Markesdføre oss på Stav med at boka koster mindre der. Enda lavere pris til medlemmer?

Vi vil prøve å få til stand i butikkene i kommunen for å selge Skoleboka. I første omgang på Kiwi Øyer. Torgeir gjør avtale med dem. Prøver i utgangspunktet med lørdag 21. mai.

Det kjøpes inn frankerte konvolutter for sending av bestilte bøker. Stine tar dette.

2:

Mari Botterud orienterte om bokprosjekt

Mari ønsker at det blir skrevet en bok om OL-prosessen i Øyer. Denne skulle omhandle hva som skjedde både før og under OL, i tillegg til ettervirkningene av OL for kommunen. F. eks med fokus på hva som har skjedd siden Hafjell Alpinsenter ble åpnet i 1988, 30 år siden i 2018. Hun ønsket at Historielaget skulle stå som utgiver, mens boka blir skrevet av en profesjonell ved hjelp av en komité. Kommunen kan bidra med stoff til boka, ikke økonomiske midler.

3:

Eventuelt:

Forslag til høstprogram:

  • Tur i bygda
  • Prosjekt Gåla sæter – fra fortid til nåtid. Foredrag av bokforfatter Ole Messelt Drangsholt, ref. e-post til styret.
  • Slektsgranskingskurs
  • Martn
  • Julegrantenning

 

Prosjekt Kulturhistorisk vandring på Tretten. Styret ønsker en orientering fra Historielagets medlemmer i denne gruppa, Marit Hårstad og Ena Brekke. Disse inviteres til neste møte.

Ola Håkon Ourom, ref

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny