Referat fra styremøte 6. februar 2017

Tilstede: Stine Johansen-Solbraa, Torgeir Dalbu, Synnøve Løken Fonstad, Nansy S. Rusten, Ola Håkon S. Ourom (ref.)

Anders Langaard som representant for valgkomiteen.

Forfall: Nanna Egidius

Først en orientering om arbeidet i valgkomiteen. De har starta arbeidet og har kandidater. Det kom tips til aktuelle kandidater i møtet.

 • Godkjenning av referat fra forrige møte

 

 • Det kom en kommentar fra Nanna per e-post, pengene etter begravelsen til A. Sandvik var ikke på konto ved forrige møte. Uvisst om det har kommet inn nå, eller hvor stort beløpet er.
 • Forslaget om fagkveld om Døveskolen går ut til fordel for en kveld om kvennsteinsproduksjon i Selbu, ved Magne Overvik den 20. april.
 • Kulturminnedagen 17.-19. september

 

 1. –      Et opplegg for å synliggjøre (arbeid med) kulturhistorien. Gjerne i samarbeid med barn og unge.

–      Ta med dette i planlegging av høstprogram. Mulig med sætertema i sammenheng med sæterbok?

 

 • Sæterbok – oppdatering

 

–      Søknad om midler sendt til G-kultur (etterkommeren etter Gudbrandsdalslaget). Blir behandlet i styremøte i februar.

–      Søknad sendt også til sparebankstiftelsen. De krever at forrige prosjekt de støttet avsluttes først (Kveinnhuset). Stine har fått ansvar for å avslutte dette.

–      Ola Håkon sender søknad om midler til lag og foreninger i bygda etter tidligere sirkulert liste.

–      Sætergruppa har møte torsdag f.k.

 

 • Samarbeid med Stavsplassens Venner–      enighet i styret om at vi ikke ønsker å binde oss til noe fast. ØTH sin kapasitet og andre oppgaver varierer, og samarbeid om prosjekter må avgjøres fra gang til gang.

 

  1. –      Forespørsel fra dem om fast samarbeid i forbindelse med bl.a. utstillinger på Stav
 • Årsmøtet 

 

  1. –      Neste møte (6. mars) må brukes til å pakke innkallinger til årsmøtet den 22. mars
 • Eventuelt

 

 1.  

–      Lokaler: vi må stå for brøyting og strøing selv. Stine har bedt huseier (Bane NOR) om at vi må få brannslukker, og reparert panelovn.

–      styret er bekymret for brannsikkerheten, vi har mye uerstattelig liggende. Mulig med brannvarslingsanlegg? Brannsikkert skap? Det er et hvelv på bygget, kan vi bruke dette?

–      ØTH er påmeldt Stavsmartn 2017

–      Turngruppa søker oss om sponsormidler ifm. turnstevne 2017. Vi kan ikke støtte dette, pga. anstrengt økonomi og vi har sagt nei til å støtte saker som er mer relevante tidligere.

–      det går noen av våre bøker via butikkene fra tid til annen. Noe etterspørsel fra hytteeiere. Mulig med utsalg på Pellestova? Evt. bøker til gjennomlesning og henvise til hjemmeside for salg?

Neste møte:

Tirsdag 6. mars

Ola Håkon Ourom

 

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny