Historiske bilder fra Øyer og Tretten

Historielaget har tidligere samlet inn og registrert flere hundre fotografier. Bildene som vises i vårt bildegalleri, ble den gang avfotografert og blitt lagret som negativer på Maihaugen. Historielaget har nå inngått en samarbeidsavtale med Stiftelsen Lillehammer Museum (Maihaugen) om innsamling og lagring av gamle bilder. De gamlenegativene blir nå digitalisert og […]

Les mer

Nanna Egidius sin slektsdatabase

«Slektsforskning er som et uendelig puslespill» Nanna Egidius startet sin slektsforskning for å finne ut så mye som mulig om familiene som hadde bodd på Kaldor gård i Øyer gjennom tidene. Hun publiserte sine data for første gang i 1997, og databasen inneholder nå mer enn 10 000 navn. De fleste […]

Les mer

I gamle fotefar

Øyer og Tretten historielag har utgitt heftet «I gamle fotefar» siden 1988. I denne artikkelen finner du forsidene og innholdsfortegnelse for alle heftene som er gitt ut fram t.o.m 2015. Nye hefter er til salgs på Kiwi og Coop på Tretten og i Øyer, samt bokhandlere i Lillehammer og Ringebu. Eldre […]

Les mer

Årsmøte Øyer og Tretten Historielag 12-3-2024

Årsmøte i Øyer og Tretten Historielag avholdes på kafeen Tretten Samfunnshus 12.mars kl 19:00. Viser til utsendt saksliste. Etter årsmøtesakene vil Lisa Kramprud holde foredrag om arkeologiske funn og utgravinger som er gjort i Øyer kommune. Oskar Aarnes vil orientere om prosessen med digitalisering av tidligere utgitte årganger av I gamle […]

Les mer

I gamle fotefar er gjort søkbare

Alle utgivelsene av I Gamle Fotefar frem til 2021 er nå gjort søkbare. Det betyr at man enkelt kan finne frem til ord, navn, steder, mm, uten å måtte bla seg gjennom alle utgavene. Gå inn på «om laget», publikasjoner og følg pilen til søkbare utgaver av I gamle fotefar. Brukerveiledning finner […]

Les mer

Bildekveld Historielaget

Historielaget inviterer til bildekveld i historielagets lokaler på Tretten Samfunnshus torsdag 2.november kl 18:00 Vi inviterer deg til å ta med album og bilder du har, gjerne fra 50-60-70 tallet, så vi kan mimre over bilder fra den tiden Kanskje har du bilder som har en allmenn interesse og kan være […]

Les mer

Foredrag om arkeologiske utgravinger og funn

Åpen efta i historielagets lokaler på Tretten Samfunnshus tirsdag 24. oktober kl 17.00-19:00 Lisa Kramprud vil holde et interessant foredrag om arkeologiske utgravninger og funn av menneskelig aktivitet, her i kommunen fra steinalder til middelalder og på Vingromlandet fra jernalder, der de sier det var et gudehov. Velkommen til et interessant […]

Les mer