Referat fra styremøte 9. januar 2017

Tilstede: Stine Johansen-Solbraa, Torgeir Dalbu, Synnøve Løken Fonstad, Nansy S. Rusten, Eldbjørg Gillebo, Ola Håkon S. Ourom (ref.)

Forfall: Nanna Egidius

 • Godkjenning av referat fra forrige møte

 

 • Ingen kommentarer

 

 • Skoleboka – oppdatering

 

– tid for å få denne ut i butikk nå. Vi satser i første rekke på Kiwi og Coop i Øyer, og Coop Prix på Tretten

– bør også få den ut i bokhandlere på Lillehammer, både Storgata og Strandtorget

 

 • Stabburet vårt ved U-skolen

 

– Nansy har snakka med rektor. De er interesert i å samarbeide om bruk av stabburet, men tar nok ikke initiativ til noe i første omgang. Det brukes sporadisk av skolen.

– Mulig å pusse opp evt. isolere til bruk som lager, møterom etc? Laurits Høvren har sagt seg villig til å ta en vurdering av muligheter.

– Mulig med et arrangement der, f.eks. sommeravslutning.

– Vi bør få egen nøkkel

 

 • Sæterbok – oppdatering– Cæcilie Stang har sagt seg villig til å hjelpe, i første omgang med forprosjekt og organisering 

 

  1. – forslag om å omdanne bokgruppa til en redaksjonskomité
  2. – Jan Johnsgaard har trukket seg pga. manglende tenning.
 • Leie av flere rom på stasjonen– styret ser ikke behovet for dette nå. Vi beholder det vi har inntil videre.

 

 1. OBS: sjekk om det blir brøyta og strødd framover!
 2. – vi har fått tilbud på å leie flere rom på stasjonen, etter at Jernbaneverket/Bane NOR ikke lenger skal ha mannskap der.

 

 • Vårprogram

 

 • Vi har program fram tii mars:
 • januar: Hans Olav Haugen, Øyer Folkebibliotek 19/1 kl 1900
 • februar: Bjørn Karlsen, bildeframvisning/video. Stasjonen 20 feb.
 • mars: Årsmøte i Prestegarden i Øyer 22. mars kl 1900. Eldbjørg spør om Odd I. Vistad kan foredra om Pilegrimsleden. Bestiller mat fra Sjukehjemmet til ca 40 stk, rundstykker.

–      april: forslag om temakveld om døveskolen i Øyer. «Fra spesialskole til ingegrring». Etter påske, styrets medlemmer sjekker litt rundt dette.

– juni, ca midt i: Stabbursfest på stabburet vårt ved Ungdomsskolen

 

 • Eventuelt

 

 1.  

– Stine har bedt inn valgkomiteen til møte: Olav Johannes Brubakken, Einar Nybakken og Anders Langgard. Kun sistnevnte møtte. Stine inviterer hele komiteen på neste styremøte.

– Stine og Ola Håkon tar ned juletreet på stasjonen tjugendagen

-penger fra gravferda etter Amund Sandvik er på til konto. Laget takker for dette i Klokkeklang

– Julemarkedet gikk over all forventning! Bra med folk og bra salg.

– Torgeir har mottatt totalt 18 bøker om arbeidshesten av forfatteren, til salg for ØTH. 10 er solgt, og betalt for, resten kan vi ha til vi for solgt dem, og gjøre opp da. Torgeir står for dette for egen person, men ØTH får overskuddet.

Kveinnhuset: det er ikke sendt inn sluttrapport som redegjør for bruk av midler mottatt av Sparebankstiftelsen. Dette er forrige leder sitt ansvar, Stine følger opp dette. Vi kan ikke søke nye midler før dette er i orden.

– vi ønsker info om status, og framgang i prosjektet «Kulturhistorisk vandring på Tretten». Spesielt om det søkes midler i ØTH sitt navn. Sekretæren tar kontakt med våre representanter i denne komiteen, Marit Hårstad og Ena Brekke.

Neste møte:

Mandag 6. februar

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny