Styre & stell

Styret 2019:

 • Ivar Grothe, leder
 • Eldbjørg Gillebo, sekretær
 • Svein Løken, kasserer
 • Håkon Tande, nestleder
 • Tore Rugsveen, styremedlem
 • Mari Botterud, varamedlem
 • Lisa Kramprud, varamedlem

Redaksjonskomite “I gamle fotefar”:

 • Kjell Ivar Haugen
 • Eldbjørg Gillebo
 • Christel Rønning
 • Gerd Hausstätter

Tilsyn med krigsminnesmerker:

 • Torgeir Dalbu
 • Oskar Aarnes

Tilsyn med Historielagets bygninger:

 • Øyer: Johannes Bø
 • Tretten: Bjørn Rinheim

Revisorer:

 • Ola Hjelmstadstuen
 • Eldar Kjørstad

Valgkomite:

 • Lisbeth Rindal
 • Liv Rindal