Styre & stell

Styret 2019:

 • Eldbjørg Gillebo, leder
 • Nansy Rusten, sekretær
 • Svein Løken, kasserer
 • Ivar Grothe, styremedlem
 • Ena Kristin Brekke, styremedlem
 • Håkon Tande, varamedlem
 • Tor Mageli, varamedlem

Redaksjonskomite “I gamle fotefar”:

 • Kjell Ivar Haugen
 • Eldbjørg Gillebo
 • Christel Rønning
 • Gerd Hausstätter

Tilsyn med krigsminnesmerker:

 • Torgeir Dalbu
 • Hallvard Fonstad

Revisorer:

 • Ola Hjelmstadstuen
 • Eldar Kjørstad

Valgkomite:

 • Lisa Kramprud
 • Lisbeth Rindal