Referat fra styremøte 5. desember 2016

Tilstede: Stine, Synnøve, Torgeir og Nansy.

Sak 1: Godkjenning av forrige referat.

 • Ved salg av bøker på Stavsmart’n kom det inn ca kr 60 000,-. (Dvs. kr. 10-15 000,- mer enn tidligere år).
 • Navnet på han som skal ha forelesning for oss i januar er Hans Olav Haugen.

Sak 2: Gjennomgang av liste vedr. Søknad om støtte til sæterboka.

 • Oversendt liste ble vedtatt. I tillegg sender vi også søknad til Mosetertoppen As/ Vestsida AS. Nansy finner riktig adresse.
 • Under dette punktet orienterte Nansy om at redaktøren av sæterboka – Jan Johnsgård – har trukket seg. Vi snakket en del om dette, og ble enige om å kontakte Odd Bjerke og Cæcilie Stang. Einar Odden og Anne Stokke ble også nevnt. Nansy jobber videre med saken..

Sak 3: Stabburet.

 • Vi diskuterte en del rundt dette, og det kom fram flere ideer.
 • For eksempel Det burde kunne brukes som museum, mulighet for å oppgradere f.eks halve stabburet, slik at vi kunne bruke det til lager og møterom. Nansy tar kontakt med rektor på Ungdomsskolen for å høre hvilken interesse de har av stabburet. Hun får også en vurdering av Laurits Høvren på hvor store kostnadene ville bli for oppgradering av bygget.

Sak 4. Stasjonen blir tom.

 • Stine hadde fått tilbud om at Historielaget kan leie lokalene innenfor der vi er nå. Grunnen er at det ikke blir flere leieboere der. Stine følger opp saken, og sjekker også om vi bare får større lokaler til samme pris, eller hva leien blir.. I alle tilfelle går felleskostnadene ned fra kr. 10300 – til kr. 6700.

Sak 5. Julemarked.

 • Stine har sendt ut eget skriv om julemarkedet, så jeg referer ikke mer her..

Sak 6. Eventuelt.

 • Torgeir: Torgeir skal snakke om Jul i gamle dager på biblioteket onsdag kveld – den 7/12. Han var ikke fornøyd med måten saken var fulgt opp på av Astrid Stuve – men stiller allikevel. Ellers har Torgeir kjøpt inn 10 (18) bøker om Arbeidshesten. Vi tar dem med for salg på julemarkedet, og de vil da koste kr. 340,-. Historielaget vil tjene kr. 111,- per bok.
 • Nansy: Nansy tok opp om det var mulig å lage gavekort på medlemskap i ØTH, og det har Stine ordnet – så det vil også være å få kjøpt på julemarkedet på Stav.
 • Neste styremøte blir den 9. januar 2017. (muligens hos Synnøve).
 • God jul, og takk for godt og koselig samarbeid i året som har gått.

Hilsen Ref. Nansy

 

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny