Referat fra årsmøte 22. mars 2017

Øyer Prestegård kl. 19.00

 1: Velkommen v/ styreleder Stine Johansen-Solbraa

 2: Valg av møteleder:

Stine Johansen-Solbraa

 3: Valg av referent:

Ola Håkon Ourom

 

1 minutts stillhet for de av lagets medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte.

 

4: Årsmelding 2016

Sekretæren leste årsmeldingen. I opplesningen ble det lagt til 2 tilføyelser som ikke var kommet med i årsmeldingen: antall betalende medlemmer var 61, og det hadde vært tur til Øverlikåken.

For øvrig ingen kommentarer.

5: Regnskap 2016

Kassereren gikk gjennom dette. Ingen kommentarer.

 6: Innkomne saker

Ingen innkomne saker

 

7: Valg

Ingen medlemmer av valgkomiteen var tilstede.

Styret hadde forslag om å gå fra 3 til 2 varamedlemmer. Ingen innvendinger på dette.

 På valg:

Styret:

Leder – Stine Johansen-Solbraa tok gjenvalg – valgt ved akklamasjon

Kasserer – Nanna Egidius tok gjenvalg – valgt ved akklamasjon.

Styremedlem – Synnøve L. Fonstad tok ikke gjenvalg – Eldbjørg Gillebo valgt ved akklamasjon

 Varamedlem – Torgeir Dalbu tok ikke gjenvalg – Ivar Grothe valgt ved akklamasjon

 Ansvarlig for tilsyn med krigsminnesmerker:

Laurits Høvren tok ikke gjenvalg – Torgeir Dalbu valgt ved akklamasjon

 Stadnamnutvalget:

Gudmund Sveen tok ikke gjenvalg – Ola Håkon Ourom valgt ved akklamasjon

 Redaksjonskomite I gamle fotefar:

Synnøve L. Fonstad tok ikke gjenvalg – Kjell Ivar Haugen valgt ved akklamsjon

Stine Johansen-Solbraa tok ikke gjenvalg – Gerd Hausstätter valgt ved akklamasjon

 Alle ble valgt for to år.

 Årsmøtet slutt

 Ola Håkon Ourom, referent

 

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny