1000 ÅRSMARKERINGEN

NOEN ENDRINGER AV DATOER FOR 1000 ÅRS MARKERINGEN.
Planlagt arrangement i Øyer Prestegård med Edvard Hoem utsettes til september. Det samme gjelder arrangement om kjørkjehistoria i Øyer og arrangementet religiøse folketoner. Mer info om disse arrangementene kommer senere.
Svært gledelig blir det med arrangementet på Kjørkjehaugen 20. Juni kl 12:00, med gudstjeneste og påfølgende formidling av historia om Kjørkjehaugen -700 år som kirkested på Tretten, ved Gerd Hausstätter.
Fotoutstillingen “Arven fra kirkene” må oppleves👍

Årsmøte Øyer og Tretten Historielag

Styret i Øyer og Tretten Historielag har besluttet å gjennomføre årsmøtet, som ble utsatt i mars på grunn av koronasituasjonen,

Tirsdag 15. juni kl 19:00 på Tretten samfunnshus.

Det framstår som forsvarlig å kunne avholde årsmøtet der etter de nye retningslinjene fra 27.mai. Vi viser til tidligere utsendt innkallelse og årsmelding.

Vel møtt, og ta hensyn!

Tusenårsmarkering i Øyer 20.juni

Kjørkjehaugen

-700 år som kirkested på Tretten.

 

Mye av historien er forsvunnet.

Noe kan gjenskapes og forstås.

Noe bærer vi med oss inn i vår tid, – nært og kjent.

“Arven fra kirkene”, en fotoutstilling av gjenstander

fra Kjørkjehaugen hjelper oss å knytte fortid til nåtid.

– Dette handler det om når Gerd Hausstätter skal formidle litt av historien  fra Kjørkjehaugen.

Det er 1000 år sia Dale-Gudbrand møtte Olav Haraldsson på Hundorp, i følge Snorres kongesaga. Dette skal markeres med arrangement i alle kommuner i Gudbrandsdalen gjennom året.

I Øyer markeres dette på Kjørjehaugen på Tretten den 20. juni kl 12:00-14:00. Det blir gudstjeneste med Ingunn Dalan Vik og kantor Kari Irene Lien med musikere. Etter gudstjenesten blir det et historisk foredrag ved Gerd Hauttaetter om kjørja på Kjørkjehaugen. En fotoutstilling med gjenstander og interiør- som fortsatt er i bruk i Tretten kirke.

Kaffeservering.

Vel møtt!

ÅRSMØTE ØYER OG TRETTEN HISTORIELAG

INNKALLING TIL ÅRSMØTE ØYER OG TRETTEN HISTORIELAG

STED: TRETTEN SAMFUNNSHUS (samfunnshussalen)

TIDSPUNKT: TIRSDAG 23. MARS KL 19:00    NB UTSATT ! 

Saksliste:

  1. Åpning av årsmøte
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Årsmelding
  5. Regnskap 2020
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes styret ved:

leder Ivar Grothe, Vedumsvegen 3, 2636 Øyer , epost:ivargrothe@gmail.com eller info@oyerogtrettenhistorielag.no innen 13. mars 2021

Etter årsmøtesakene blir det enkel servering.

Årsmøtet er åpent for medlemmer i Øyer og Tretten Historielag.

Velkommen!

Øyer og Tretten Historielag, Post og besøksadresse: Kongsveien 1555, 2635 Tretten.

Epostadresse: info@oyerogtrettenhistorielag.no

Vi følger helsemyndighetenes gjeldene anbefaling for gjennomføring av årsmøtet på grunn av korona situasjonen. Vi tar forbehold om utsettelse av årsmøte om situasjonen tilsier det. Følg med på vår nettside www.oyerogtrettenhistorielag.no , vår facebookside, kommunens hjemmeside eller ta kontakt med leder/ styremedlemmer for avklaring. Nytt tidspunkt vil bli annonsert da situasjonen tillater gjennomføring av årsmøte.

Bidragsytere og ideer til I gamle fotefar 2021

Vi i redaksjonskomiteen for I gamle fotefar 2021 ønsker velkommen bidragsytere og ideer til I gamle fotefar 2021📚📖.
Øyer og Tretten Historielag har gitt ut I gamle fotefar årlig siden 1988, og årgangene er fylt med spennende lokalhistorie fra Øyer og Tretten. 2020 utgaven fikk fin omtale i lokalavisa. Bidragsyterne har gjennom årene bidratt til bredde og variasjon av innholdet i bøkene, og “løftet fram” enkeltpersoner og historier så de ikke “går i glømme”.
Velkommen med ditt bidrag eller din ide for I gamle fotefar 2021.
Ta kontakt med oss i redaksjonskomiteen:
Gerd Hausstätter  tlf 47829535
Christel Rønning   tlf 90665736
Eldbjørg Gillebo    tlf 93455328
Kjell Ivar Haugen

Lanseringskvelden Åt sætern.

2020 ble et annerledes år på mange måter. Likevel klarte Øyer og Tretten Historielag å få til to bokutgivelser og arrangere en lanseringskveld for seterboka “Åt sætern”. På grunn av koronasituasjonen var det et begrenset antall publikum som kunne overvære kvelden, men kveldens program ble filmet, og filmen fra lanseringskvelden kan du se ved å følge linken her.

God fornøyelse!
https://www.jottacloud.com/s/2389f9ba5704d76485a85846c56e272f65e?fbclid=IwAR2idHJ2neJT13lGFwJTs8UPZcrXtJ5Uf56vMwXAwzOzH5wOrWKKxus7bX0

Årets julegave, seterboka Åt sætern og I gamle fotefar 2020

På grunn av koronasituasjonen blir det inntil videre ingen åpne ettermiddager i Historielagets lokaler på Tretten.
Årets julegave, seterboka Åt sætern og I gamle fotefar kan du likevel få kjøpt gjennom lokale butikker i Øyer og på Tretten og gjennom vår nettbutikk, samt Norli bokhandel på Strandtorget, Lillehammer, Gravdahl bokhandel i Storgata på Lillehammer, og hos Norli bokhandel i Ringebu får du kjøpt seterboka.

Ta også kontakt for avtale og en trygg handel med:
Håkon Tande tlf 95204902
Mari Botterud tlf 97535443
Ivar Grothe tlf 90586849
Svein Løken tlf 90042883
Tore Rugsveen tlf 45777188
Eldbjørg Gillebo tlf 93455328

Vår boknyheter, Åt sætern og I gamle fotefar 2020 er nå ute for salg.

Vi takker for godt besøk, positive tilbakemeldinger og salg ved våre stands i Øyer og på Tretten sist helg.
Bøkene er lagt ut for salg ved lokale butikker i Øyer og på Tretten, Gravdahl bokhandel, Storgaten Lillehammer og Norli bokhandel, Strandtorget Lillehammer.
De er å få kjøpt gjennom vår nettbutikk og fra historielagets lokaler ved Tretten samfunnshus, åpent torsdager fra kl 17:00-20:00. Kontaktpersoner her er:
Håkon Tande tlf 952 04 902 eller Mari Botterud tlf 975 35 443.
Bøkene kan også kjøpes gjennom:
Ivar Grothe tlf 905 86 849
Svein Løken tlf 900 42 883
Tore Rugsveen tlf 457 77 188
Eldbjørg Gillebo tlf 934 55 328

Ta kontakt for avtale.
Noe å glede seg til.
PS: Årets julegavetips..

Lanseringskveld for seterbok

Heder og ære til hele bokgruppa. Stein Ove Lognseth stiller opp med egenkomponert låt som en påskjønnelse fra Øyer og Tretten Historielag

Leder i bokgruppa, Nansy Rusten, presenterer bokgruppa, prosessen og arbeidet med seterboka

De gamle mjølkespanna, kubjølla og einer. De fikk være med å pryde kvelden

Redaktør Cæcilie Stang forteller om boka og seterbrukets utvikling