Referat fra ekstraordinært årsmøte 20. april 2016

Ekstraordinært årsmøte Øyer og Tretten Historielag

Sted: Tretten Stasjon

Tidspunkt: 19.04.2016 kl. 18.30

SAKSLISTE:

  1. Åpning av Ekstraordinært årsmøte
  2. Valg av referent
  3. Valg av leder

Det møtte opp 12 stemmeberettigede medlemmer!

  1. Avtroppende leder Karen Helene Nylund åpnet møtet.
  2. Marit Hårstad ble valgt til referent.
  3. Karen Helene orienterte fra årsmøtet som ble avholdt på Glomstad den 10.mars. Hun leste opp navnene på de personene som har sagt seg villig til å sitte i styre og andre komiteer. Det lyktes ikke valgkomiteen å finne en ny leder etter Karen Helene til årsmøtet.

Det vises til referat fra årsmøte på hjemmesiden til Historielaget.

I etterkant av årsmøtet har valgkomiteen funnet en som vil lede Historielaget. Knut Jakobsen fortalte at de hadde spurt Stine Johansen-Solbraa. Hun ble valgt ved akklamasjon.

Karen Helene delte ut blomster til Mary Dalbu og Knut Jakobsen. Begge går ut av valgkomiteen nå, etter ca 8 år!

Vi ønsker den nye lederen og det nye styret lykke til med arbeidet.

 

Referent

Marit Hårstad

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny