Referat fra styremøte 8. november 2016

Tilstede: Stine Johansen-Solbraa, Torgeir Dalbu, Synnøve Løken Fonstad, Nansy S. Rusten, Ola Håkon S. Ourom (ref.)

Forfall: Nanna Egidius

1.Godkjenning av referat fra forrige møte

ok med noen små detaljoppdateringer

2. Stavsmartn

Salget var ok, også en del salg av eldre bøker som «Et bygdesentrum blir til» m.m. Totalt solgt for 10-15 tusen kr

3.Julegateåpning/julemarked

julegateåpning: vi samarbeider med Cadillac Diner på deres julegateåpning. Vi sørger for juletre (Ola Håkon) Vårt ansvar på åpningen er å tenne lyset. Jernbaneverket monterer treet.

julemarked: samarbeid med Stavsplassens venner, 10. desember. Stav SA ville ikke arrangere for de tjener lite på det.

Møte 1. desember kl 1800 for planlegging, leder ber flest mulig om å møte.

IGF selges for kr 250,- på julemarkedet.

4. Økonomi kvennhus Moksa

Det mangler stabilt vann for å få kverna til å gå, anslagsvis 12-15 tusen kr for en funksjonell løsning.

De ansvarlige mente det fantes midler til dette, men dette berodde på en misforståelse om finansieringen. Stine og Nanna har redegjort for dette for dem, og fått forståelse for dette.

Enighet i styret om å forsøke å prioritere midler til dette.

5. Hvor søke midler til sæterbok

Nansy undersøkte finansiering av Ringebu-boka, ta utgangspunkt i disse. Aktuelle er jaktforeninger/utmarkslag, Bondelag/Småbrukerlag, TINE, øvrige næringsdrivende (turistbedrifter), DNT, kommunen etc.

Historielaget står som søker av midler, ikke komiteen. Det bør søkes så snart forprosjektet er klart, helst seinest i januar 2017 pga. årsmøter i grunneierlag.

Ref. forlot møtet, heretter nedskrevet av Nansy:

6. Vårprogrammet

– Den 19. januar – Forelesning om » Den ukjente historien til lærerinnen Ingebjørg Sletten Fosstvedts dramatiske flukt fra Gausdal til Sverige i 1940″, v/ Jan Olav Haugen. Sted. Øyer bibliotek – kl. 19.00

– I løpet av februar- en hyggekveld på stasjonen med bilde/film-framvisning ved Bjørn Karlsen

– Den 22. mars (?), årsmøte i Prestegårdssalen i Øyer. (Evt forelesning ved Vistad vedr. Pilegrimsleden). Servering: kaffe, rundstykker og kake.

– Resten av året tenker vi litt på…

7.Eventuelt

Torgeir orienterte om at det nå er merket sti til Øverlikåken. I forbindelse med det arbeidet fikk han vite at Felleskjøpet har donert staurer til Historielaget til en verdi av flere hundre kroner!

Stabburet på ungdomsskolen settes opp igjen som sak på neste styremøte.

Temakvelden den 9/11 gikk veldig bra! Gode forelesere og totalt antall deltakere: 20 stk.

Nansy og Ola Håkon

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny