Referat fra styremøte 3. mars 2015

Tingberg Øyer: 3.mars 2015

Tilstede: Karen Helene, Nanna, Harald, Torgeir og Marit

Astrid Stuve fra Øyer Folkebibliotek

Fraværende: Synnøve og Heidi.

Saksliste:

  • Klargjøring av årsmøteinnkalling

(Vi må kopiere årsmøteinnkalling/årsberetning til alle medlemmer for utsending – vi låner utstyr på Tingberg)

  • Landslaget for lokalhistorie – høringsnotat
  • Astrid Stuve innkalles kl.19.30. Tanker om samarbeid bibliotek/Historielag
  • Eventuelt

Les videre

Referat fra styremøte 26. januar 2015

Dette er det første styremøte på Tretten Stasjon.

Tilstede: Karen Helene, Nanna, Heidi, Torgeir og Marit (referat)

Fraværende: Synnøve og Kjell.

Kjell Haugerud var invitert for å orientere om seterprosjektet.

Saksliste:

  • Planlegge åpen dag Tretten Stasjon, den 3.februar 2015. K.8.00 – 21.00
  • Kunngjøring av årsmøte
  • Seterprosjektet. Leder i redaksjonskomiteen Kjell Haugerud nviteres. Planlegging av prosjektet.
  • Orientering av diverse saker v/ Karen Helene.
  • Planlegge program for våren 2015

Vi fikk besøk av Dagfinn Hovland fra GD. Han skriver litt om Historielaget i GD.

Les videre