Referat fra styremøte 26. januar 2015

Dette er det første styremøte på Tretten Stasjon.

Tilstede: Karen Helene, Nanna, Heidi, Torgeir og Marit (referat)

Fraværende: Synnøve og Kjell.

Kjell Haugerud var invitert for å orientere om seterprosjektet.

Saksliste:

  • Planlegge åpen dag Tretten Stasjon, den 3.februar 2015. K.8.00 – 21.00
  • Kunngjøring av årsmøte
  • Seterprosjektet. Leder i redaksjonskomiteen Kjell Haugerud nviteres. Planlegging av prosjektet.
  • Orientering av diverse saker v/ Karen Helene.
  • Planlegge program for våren 2015

Vi fikk besøk av Dagfinn Hovland fra GD. Han skriver litt om Historielaget i GD.

Sak 1.  Åpen dag.

–          Annonsering av åpen dag: mail til medlemmer, hjemmesida, GDpuls, Plakater på butikker. Det blir også skrevet i avisa om åpen dag – ved Dagfinn Hovland.

–          Vi ber Tordis ordne oversikt over det som finnes i skap og hyller, samt lage en prisliste på det som er til salgs.

–          Torgeir tar med kaffetrakter. Marit og Mary Dalbu tar med hver sin kringle.

–          Vi må passe på at ingen kjører på perrongen. Her bør det settes opp et skilt med «kjøring forbudt» eller lignende.

–          Vi har en safe som vi ikke bruker. Nanna mener alt brennbart som historielaget har ligger på Maihaugen. Dette må vi undersøke.

–          Angående åpningstider: Vi prøver å ha åpent en onsdag i måneden – noen timer på dagtid og noen timer på kveldstid. Dette bør vi ta opp med medlemmer på åpen dag.

Sak 2.  Kunngjøring av årsmøte.

–          Kunngjøring skal skje 14 dager før årsmøte – annonsering i avisa.

–          Årsmøte ble bestemt 18.mars 2015

–          Sted: Prestegarden i Øyer er et rimelig sted å ha møter. Da ordner vi bevertning selv.

Karen Helene tar kontakt med presten.

–          Nanna ordner giroer til innbetaling av medlemskontingent.

–          Karen Helene og Marit skriver årsmelding og innkalling.

–          Alle medlemmer får innkalling i posten.

–          Vi spør Rigmor Aarø Spiten om hun kan orientere medlemmer om skoleprosjektet hun er i gang med.

Sak 3.  Seterprosjekt.

Kjell Haugerud var ikke tilstede. Vi tar denne senere.

Sak 4. Orientering ved Karen Helene.

–          Oppsummering fra drøftingsmøte vedr minnesmerker  i Øyer kommune.

Tilstede på dette møte var Karen Helene, Frode Fossbakken (Kulturetaten), Edgar Enge (Øyer fjellstyre), Kristian Midtmageli og Laurits Høvren fra Historielaget – minnesmerkeansvarlige.

Møtet kom i stand for å få en bedre oversikt over hva som er registrert og hvem som har ansvar for å følge opp de ulike kulturminnene og minnesmerkene.

Fjellstyret: syns dette er interessant og positivt og bidrar gjerne med informasjon. Fjellstyret sitter på mye info. Flere personer nevnes for å få opplysninger. Fjellstyret har kart med gamle seterveger.

Kommunen: er avhengig av historielaget for å formidle og vedlikeholde. Kan samarbeide med flere bla kulturskolen.

Historielaget: ansvar for krigsminnesmerker. Det jobbes med å få reist et minnesmerket over en henrettet krigsfange ved Korsen.  Reidar Johannesen vet mye om dette.

Det kom forslag om å invitere noen fra den Russiske ambassaden ved avduking (henvendelse gjennom Fylkesmannen)

–          Søknad om midler: regjeringen.no

Tilskotsordninger, Norsk Kulturminnefond, kap 1432, post 50. Frist 1.11.15.

–          Mail fra Mari Botterud: Stortingsarkivet ønsker bilder fra jubileumsåret.

–          Aurvoll skole fikk midler fra Historielaget for å dra til Eidsvoll. Historielaget har bedt om bilder og en «rapport» etter turen. Denne må vi etterlyse.

Sak 5. Program våren.

–          Åpen dag 3.februar

–          Årsmøte mars

–          Minnesmerke krigsfange. April/mai

–          Åpning av kvernhuset: mai/juni

–          Tur til Toten: Stenberg og Økomuseet ( Toten museum)

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny