Referat fra styremøte 8. juni 2015

Tretten stasjon 8.juni 2015

Tilstede: Karen Helene, Torgeir, Jorunn, Jo og Marit

Fraværende: Nanna, Heidi og Synnøve

 

  1. Seterprosjekt

Tilstede på møtet var Jorunn Hagen og Jo Lagethon, begge vil være med på seterprosjektet.

Begge hadde mange gode ideer på hvordan dette skal legges opp, men vil gjerne har en «skrivekyndig» person med på laget. Vi så gjennom permene som Historielaget har- for ca 10 år siden ble alle setrene fotografert og det er skrevet litt. Permene ligger på Tretten Stasjon. Disse kan lånes ut.

Andre aktuelle navn: John Nermo, Laurits Høvren, Harald Eikerol.

Jorunn ønsker seg flere damer med i gruppa.

Karen Helene tar kontakt med Kjell Haugerud og/elle Odd Bjerke.

  1. Program for høsten 2015
  • – 20. september er det KULTURMINNEDAGENE.

Historielaget vil foreta endelig åpning av kvernhuset i Moksaparken.

Vi håper å få med oss flere lokale lag og foreninger.

Forslag: Seniorkoret, Sangkoret, Musikkforeninga, Kulturskolen mm

  • Rusletur
  • Martn er i oktober der historielaget har stand.
  • Fortellerkvelder 1-2. Dette blir i samarbeid med Øyer Folkebibliotek.
  • Medlemsmøte i november/desember: Vi prøver å få noen til å komme og holde et kåseri for alle medlemmene, med bevertning.

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny