Referat fra styremøte 3. mars 2015

Tingberg Øyer: 3.mars 2015

Tilstede: Karen Helene, Nanna, Harald, Torgeir og Marit

Astrid Stuve fra Øyer Folkebibliotek

Fraværende: Synnøve og Heidi.

Saksliste:

  • Klargjøring av årsmøteinnkalling

(Vi må kopiere årsmøteinnkalling/årsberetning til alle medlemmer for utsending – vi låner utstyr på Tingberg)

  • Landslaget for lokalhistorie – høringsnotat
  • Astrid Stuve innkalles kl.19.30. Tanker om samarbeid bibliotek/Historielag
  • Eventuelt

Sak 1.  Kulturmidler

Karen Helene har sendt søknad om kulturmidler våren 2015 – Øyer kommune, kr.10000.

Sak 2.   Tretten-ulykka

Det er lagt ut bilder i forbindelse med Tretten-ulykka. Disse bildene er av interesse for

Historielaget.

Sak 3.   Minnesmerke – krigsfanger i Øyer

Karen Helene har vært i kontakt med Reidar Johannessen som tipset historielaget om

russerne som ble skutt. Han sier at Stein Ensby har satt opp en stein på garden sin som minnesmerke over de som ble skutt.

Styret må orientere Laurits om dette. Laurits og Kristian skal ordne med stein til

minnesmerke i Korsen.

Sak 4. Orientering ved Karen Helene.

–  Hjørdis Grimsrud har hatt et kåseri om Hunder på Bakketun. Karen Helene fikk ikke vært der. Det finnes mange hefter om Hunder Stasjon på Tretten Stasjon.

–  Vi har fått invitasjon fra Kulturvernforbudet ang konferanse 14.mars. Ingen fra ØTH møter.

–  Gudbrandsdal Historielag har årsmøte 14.mars i Heidal. Ingen fra ØTH deltar på årsmøtet.

–   Høringsnotat landslaget for lokalhistorie.

–   Mari Botterud har oversendt et skriv fra Forsvaret ang 8.mai – Frihetsdag og veterandag. Historielaget prøver å få ferdig minnesmerke i Korsen til den 8.mai. Det finnes mange veteraner i Øyer kommune.

Sak 5.  Øyer Folkebibliotek

–  Astrid Stuve fra biblioteket ønsker samarbeid med historielaget. Vi prøver å

få til en søkbar database over materiale historielaget har. Biblioteket vil hjelpe oss.

–  Astrid vil også gjerne ha et samarbeid når det gjelder «Fortellerkveld» på biblioteket.

Det ble arrangert en «Fortellerkveld» i samarbeid med bibliotek, voksenopplæring og

historielag i fjor. Det var meget vellykket.

Mandag 27.april kl.19.00 på Øyer Bibliotek blir det fortellerkveld. Historielaget får tak i

En person som kan fortelle. Åpent for alle !

–   Nasjonalbiblioteket har scannet gamle aviser på nett. Det er mulig å se på aviser på bibliotekenes datamaskiner.

Sak 6. Resten av kvelden ble satt av til kopiering og adressering av årsmøteinnkalling.

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny