Referat fra styremøte 17. august 2015

REFERAT FRA STYREMØTE

Tretten stasjon 17.august 2015
Tilstede: Karen Helene, Torgeir, Nanna, Heidi, Tone, Marit
Fraværende: Harald og Synnøve

  1. Hjemmesiden til historielaget

Nanna informerte oss om hjemmesiden. Den gamle hjemmesiden takket for seg. Nanna har derfor bruke flere regnværsdager i sommer til å lage en ny hjemmeside. Vi er imponerte!

Tidligere ble hjemmesiden styrt av et enmannsforetak. Etter hvert forsvant nok den som hadde ansvaret for dette.

Hjemmesiden har fått ny nettadresse: www.oyerogtrettenhistorielag.no

Nanna er administrator. Hun får med seg Tone Tømterud.

Styret og noen medlemmer kan legge inn og redigere egne innlegg.

Alle i styret får passord til hjemmesiden. Nanna ordner dette.

  1. Økonomi.

Nanna orienterte styret om lagets økonomi. Vi fikk en gjennomgang av status august 2015.

Pga av leien til stasjonen, blir det kanskje et underskudd på slutten av året.

Det kom forslag om å trykke opp kort/julekort for salg. Styret utreder saken til neste styremøte. Flere forslag kan sendes undertegnede.

  1. Innkjøp av utstyr til stasjonen

Vi trenger skanner/printer og PC til bruk på stasjonen. Det ble enighet om å skaffe skanner/printer i første omgang. Nanna og Tone sjekker dette.

De aller fleste har egen PC.

Annet utstyr: skøyteledninger og projektor.

  1. Program høsten 2015

25.august: tur til Engelund. Edgar Enge vil fortelle lit om skolen

12.september kl.16 – 19: Innvielse av kvernhuset i Moksaparken.

Vi inviterer de som har lagt ned en innsats for historielaget i forbindelse med flyttinga av kvernhuset fra ungdomsskolen til Moksaparken. Marit og Karen Helene ordner dette.

Det står fortsatt veldig mye bra utstyr i et stabbur ved ungdomsskolen. Kanskje vi skulle flytte alle bygningene til Moksaparken og lage et lite tun?

22.september: temakveld på stasjonen: krigshistorie. Vi prøver å få med eldre som kan bidra meg historier fra krigen.

13.oktober: Temakveld – Seterprosjekt.

Mail mottatt 24.8.: Astrid Stuve ved Biblioteket ønsker Fortellerkvelder 14 dager etter våre temakvelder. I første omgang blir det fortellerkveld den 30.oktober der de vil ta opp igjen temaet om setring. Nanna sitter inne med spennende historier fra Kaldorsetra.

5.novemer: Medlemskveld. Thor Gotaas kommer til Øyer og foredrar fra sitt utømmelige repertoar. Sted ikke bestemt enda – Tingberg eller Solvang. Synnøve ordner dette.

– forslag: gratis for medlemmer og 200/250 for ikke-medlemmer.

17.november: temakveld om håndarbeid.

– Her vil Astrid gjerne ha en fortellerkveld i etterkant.

  1. Evaluering av åpningstider ved Tretten stasjon.

Det har ikke vært så altfor mange innom de gangene vi har hatt åpent. Lokalet er lite, så det er egentlig nok med max 8-10. På dagtid har det nesten ikke vært folk. Noen har kommet på kveldene.

Vi prøver temakvelder i stedet for fast åpningstid. Forsøk.

  1. Angående henvendelser pr mail.

Vi må svare alle som henvender seg til historielaget.

En person bør ha ansvar for å videresende mailer til de som kan svare på dem.

Eventuelt høre med de som henvender seg til oss om vi kan legge spørsmål vi ikke kan svare på videre på hjemmesiden vår.

Marit kan ta ansvar for å sende mailer i øst og vest.

  1. Skolejubileum

Solvang – 100 årsjubileum – Gerd Eli har hatt kontakt med Karen Helene. De ønsker hjelp til utstilling på Solvang – 23.september.

  1. Eventuelt

Redaksjonskomiteen ved Synnøve oppdaterte styret gjennom mail. De er godt i gang med årets «I gamle fotefar». De har mye stoff. Ikke sikkert alt blir med i årets nummer.

Ang. forandringer i styret: Valgkomiteen ønsker å vite om Nanna tar gjenvalg eller om hun får en regnskapsfører til å ta over regnskapet. Nanna undersøker.

Marit

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny