Referat fra styremøte 1. juni 2015

Tretten stasjon 1.juni 2015

Tilstede: Karen Helene, Heidi, Harald og Marit

Fraværende: Nanna og Synnøve

 

 1. Aurvoll skole 100 år i år: Mail fra Hilde Musdalslien ang. Det finnes en del stoff på Stasjonen.

Rigmor Aarø Spiten har mye stoff.

Marit svarer Hilde.

 1. Stavplassens venner: de inviterer til grillkveld i august og lurer på om vi har noe å bidra med. Historielaget har flere flinke fortellere.

Vi har nå fått beskjed om at det er utsatt.

 1. Litteraturfestivalen: vi hadde fått mail fra Astrid Stuve ang arrangement i Prestegarden i Øyer. Litteraturfestivalen er over for i år.
 2. Vardekampen: befaring. Oppland Fylkeskommune ønsker å fornye skjødselsplanen. Infotavlen skal også flyttes. Vi venter derfor på beskjed fra Oppland Fylkeskommune.
 3. Kvernhuset i Moksaparken: Kikken sier at det er altfor mye vann slik det er i dag. Åpning utsatt inntil videre.
 4. Tur til Stenberg på Østre Toten. Det er ingen mulighet for omvisning av grupper. Inngang kr 100 pr person. Åpent for alle. Pleier å være mye folk.

Vi har fått en påmeldt så langt.

 1. Henvendelse fra Ringebu Historielag ang hjemmeside: Marit sender beskjed til Nanna om hun vil svare på den.
 2. Kulturminnedagene: disse er fra 12. – 20. september.

Vi bør innmelde arrangement gjennom Kulturvern. Marit har startet registrering, men avventer da vi ikke har noe klart enda.

Forslag: går det an å kombinere grillfesten/bygdekvelden som Stavplassens venner skal arrangere, og innvielse av Kvernhuset i Moksaparken. Kanskje trekke inn andre lag og foreninger og lage en kveld med flere arrangement. Vi jobber videre med dette. Karen Helene tar kontakt med Gerd Hausstätter.

 1. Skolebokprosjektet: Karen Helene orienterte om brev styret har sendt ut til lag og foreninger om mulig støtte til bokprosjektet. VI har ikke fått noen tilbakemeldinger så langt.
 2. Årbok for Gudbrandsdalen: Karen Helene orienterte om mail fra Geir Beitrusten. Han ønsker bilder fra åpningen av Tretten Stasjon gjerne med et damplokomotiv eller lignende. Vi tipser om heftet «Afstigning på høire side» utgitt i forbindelse med 100.års jubileet. Karen Helene fant også noen bilder på stasjonen. Hun tar kontakt.
 3. Seterprosjektet: Vi tar kontakt med noen vi tror kan hjelpe oss med dette, og inviterer til møte rett etter omvisningen ved Tretten Kirke 8.juni (kl.19.00)
 4. Program høsten 2015 – forslag:

Kulturminnedagene i september

Tor Godaas, medlemskveld i oktober/november – Karen Helene kontakter ham.

 1. Etterkommer etter engelsk soldat.

For 1 uke siden kom det to engelsmenn til Tretten Stasjon. De kikket inn gjennom vinduet, og der så de et bilde av noen engelske soldater – deriblant faren til engelskmannen! Ingen fra Historielaget var tilstede, men de fikk lov til å komme inn i lokalet ved hjelp av NSB-ansatt. Engelskmannen -John Lewin fra Doncaster, la igjen beskjed til oss. Marit har sendt ham en hilsen på mail.

 

Referent: Marit

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny