Referat fra styremøte 3. mars 2015

Tingberg Øyer: 3.mars 2015 Tilstede: Karen Helene, Nanna, Harald, Torgeir og Marit Astrid Stuve fra Øyer Folkebibliotek Fraværende: Synnøve og Heidi. Saksliste: Klargjøring av årsmøteinnkalling (Vi må kopiere årsmøteinnkalling/årsberetning til alle medlemmer for utsending – vi låner utstyr på Tingberg) Landslaget for lokalhistorie – høringsnotat Astrid Stuve innkalles kl.19.30. Tanker om […]

Les mer

Referat fra styremøte 26. januar 2015

Dette er det første styremøte på Tretten Stasjon. Tilstede: Karen Helene, Nanna, Heidi, Torgeir og Marit (referat) Fraværende: Synnøve og Kjell. Kjell Haugerud var invitert for å orientere om seterprosjektet. Saksliste: Planlegge åpen dag Tretten Stasjon, den 3.februar 2015. K.8.00 – 21.00 Kunngjøring av årsmøte Seterprosjektet. Leder i redaksjonskomiteen Kjell Haugerud […]

Les mer