Referat fra årsmøtet 2015

Sted: Øyer Prestegard  Tidspunkt: 19.03.2015 kl. 19.00

SAKSLISTE:

  1. Åpning av Årsmøte
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Årsmeldingen
  5. Regnskap 2014
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Det møtte opp 39 stemmeberettigede medlemmer.

REFERAT

1. Årsmøtet ble åpnet av leder Karen Helene Nylund

Det ble holdt ett minutts stillhet for de av lagets medlemmer som har gått bort det siste året.

2. Innkalling til årsmøtet godkjent. Karen Helene ble valgt til møteleder.

 

3. Marit Hårstad ble valgt til referent.

4. Årsmeldingen ble lest opp av Marit Hårstad. Årsmeldingen var vedlagt innkallingen.

Med følgende tilføyelser: Redaksjonskomiteen: Synnøve Løken Fonstad, Knut Steigård, Amund Sandvik og Stine Johansen-Solbraa – 2014-utgaven av «I gamle fotefar».

Redaksjonskomiteen som jobber med 2015-utgaven: Synnøve Løken Fonstad, Stine Johansen-Solbraa, Marit Rusten Fintoft, Knut Steigård og Kjell Haugerud.

«Prosjekt Kvernhuset»: her var Reidar Svegården uteglemt. Han har jobbet med prosjektet sammen med Kristian Midtmageli.

Årsmeldingen godkjent.

5. Regnskap.

Godkjent uten merknader.

6. Innkomne saker: Ingen saker mottatt.

Sak fra årsmøte 2014: «Seterprosjektet innsendt av Laurits Høvren.

For mange år siden ble seterstulene og enkeltsetrene i Øyer og Tretten registrert. Det ble den gang lagt ned et stort og verdifullt arbeide med dette. Alle bildene med kommentarer er satt inn i permer og godt bevart på sin måte. Men hvor mange har glede av dette er det ligger? Vet at andre kommuner har lignende seterprosjekt. Der er et blitt bundet inn i bokform. Dette er selvfølgelig et krevende og ikke minst kostbart foretagende. Er dette noe Årsmøtet i ØTH bør ta opp til diskusjon om det skal bli bok her? Øyer 27.02.14. Laurits Høvren

Årsmøte vedtok at Styret til Årsmøte 2015 må ha en plan. Styret utreder saken.

Styret hadde invitert Atle Aarnes fra Ringebu Historielag for å fortelle årsmøte om det arbeidet som er gjort i Ringebu kommune. Aarnes har vært med i ei boknemd som har jobbet med tilsvarende prosjekt.

Atle Aarnes fortalte om hvordan de hadde arbeidet med prosjektet. Det var meget interessant å høre på.  Vi lærte mye om hvordan arbeidet kan legges opp. Vi fikk også tips om hvor vi kan søke om midler til økonomisk støtte.  Det var solgt ca. 1000 bøker i Ringebu- til en pris av 350 kr pr bok. Så kontoen til Historielaget vokser stadig! Takk til Atle Aarnes!

Styret fortsetter arbeidet med seterprosjektet. Styret må sette ned et eget utvalg/boknemd som skal jobbe med dette.

7. Valg. Valgkomiteen har i år bestått av: Kristian Midtmageli, Knut Jakobsen og Mary Dalbu.

Nytt Styre 2015:

Nanna Egidius                         stiller 1 år til

Synnøve Løken Fonstad          gjenvalg 2 år

Heidi Karin Pålsrud                   1 år

Marit Hårstad                          1 år

Karen Helene Nylund            stiller som leder 1 år til

Styret konstitueres ved første styremøte.

Vararepresentanter:

Harald Eikerol                            1 år

Torgeir Dalbu                            2 år

Tone Tømterud                        3 år – ny

Redaksjonskomiteen:

Synnøve Løken Fonstad          gjenvalg 2 år

Stine Johansen–Solbraa           gjenvalg 2 år

Marit Fintoft                              1 år

Kjell Haugerud                           1 år

Gudmund Sveen                        2 år – ny

Knut Steigård går ut.

Tilsyn med krigsminnesmerker: Laurits Høvren og Kristian Midtmageli

Revisorer: Ola Hjelstadstuen og Erik Bråstad

Valgkomiteen: Knut Jakobsen, Mary Dalbu og Einar Nybakken – ny.

Takk til valgkomiteen for godt arbeid.

 

–  Under kaffen leste Gudmund Sveen ei artig historie «So seier Ringsakssoga» fra kommunesammenslåing mellom Nes, Furnes og Ringsaker kommuner. Dette skjedde tidlig i 1960. Et lite apropos til dagens kommunesammenslåinger.  Takk til Gudmund!

–  Siste post på programmet: Rigmor Aarø Spiten fortalte årsmøte om sitt arbeid med skolebok-prosjektet. Rigmor har allerede samlet mye stoff om alle skolene i Øyer kommune. Hun hadde med seg et maleri malt av Annemor Torgersen som skal pryde omslaget av boka. I 1860 kom det ny skolelov som påla kommunene å ha faste skoler. Det skulle bygges skoler i alle skolekretser. I Øyer kommune var det ca. 15 skoler, i tillegg kom ungdomsskolen. Vi gleder oss til boka blir ferdig.

Takk til Rigmor!

–  Karen Helene overrakte blomster til flere i laget som har gjort en innsats det siste året: Hallvard Fonstad for å ha malt to bautaer på Tretten. Laurits Høvren har malt bauta i Øyer, og  ryddet Pilgrimsleden. Torgeir Dalbu har vært med å rydde Pilgrimsleden, Kristian Midtmageli for å ha ryddet rundt bautaene ved Tretten Stasjon. Takk for godt utført arbeid!

–  Karen Helene leste opp mail fra NRK-journalist Arne Sørenes. Han ønsker å komme i kontakt med familier som tok imot tyske barn på femtitallet. Vi fikk noen navn som vi formidler videre til journalisten.

–  Helt tilslutt fikk Historielaget overrakt ei flott gave av Gunnar Johnsen. Han hadde laget et stort fint skilt som skal settes opp på Tretten Stasjon.  Takk til Gunnar!

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny