Ordfører leser eventyr

Mari Botterud skal lese eventyr fra Karen Botteruds eventyrbok på biblioteket onsdag 26.august klokka 11.30, på Nasjonal biblioteksdag. Det kommer en gruppe barn fra Granrudmoen barnehage, men det er åpent for alle og kanskje av interesse for voksne også.

Minnemarkering – 70 år med fred

Styret i historielaget fikk i fjor en mail fra Arne Finborud der han foreslo å sette opp en minnestein over en sovjetiske krigsfange som ble skutt av okkupasjonsmakten nedenfor Nermo mølle vinteren 1944. Styret syntes dette var en god ide. Laurits Høvren, Kristian Midtmageli og leder Karen Helene Nylund fikk ordnet med stein, minneplate og sted for plassering av minnesteinen. Stedet er ved Korsen (i krysset mellom Nermovegen/ Gamlevegen/Granrudvegen) i Øyer.

Les videre

NBdigital BOKHYLLA

Nasjonalbiblioteket lanserte for en tid siden prosjektet den digital bokhylle (www.bokhylla.no). Bokhylla.no skal vise fram et tverrsnitt av den norske litteraturen, ved at NB gjør tilgjengelig alle bøker som ble utgitt i Norge på 1690-, 1790-, 1890- og 1990-tallet i fulltekst på Internett. Nå er mer enn 48.000 tilgjengelig for å lese på nett. Ytterligere 9.000 kan lastes ned til egen PC. Ordningen er gratis.

Les videre