Befaring i Tretten kirke

Mandag 8.juni var det orientering om restaureringa ved Tretten Kirke. Ca 50 personer møtte opp. Henning Olstad orienterte om arbeidet for et meget lydhørt publikum.

 

tkbefaringKjell Andresen fra Riksantikvaren fortalte litt om historia.

Tårnet står fortsatt ute. Det er lafta opp igjen. «Kongen» er på plass. Vi fikk grundig innføring i hvordan dette vil bli når det etter hvert settes på plass på taket av kirken.

Innvendig var alt inventar ryddet bort. Det er satt på plass nye stokker i hvert hjørne, nøyaktig tilpasset.

Det gjenstår mye arbeid enda, men det meste skal være ferdig til konfirmasjonen i september. Noe av malingen må tas neste år.

Vi er imponert over arbeidet som er gjort! Dyktige håndverkere!

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny