Minnemarkering – 70 år med fred

Styret i historielaget fikk i fjor en mail fra Arne Finborud der han foreslo å sette opp en minnestein over en sovjetiske krigsfange som ble skutt av okkupasjonsmakten nedenfor Nermo mølle vinteren 1944. Styret syntes dette var en god ide. Laurits Høvren, Kristian Midtmageli og leder Karen Helene Nylund fikk ordnet med stein, minneplate og sted for plassering av minnesteinen. Stedet er ved Korsen (i krysset mellom Nermovegen/ Gamlevegen/Granrudvegen) i Øyer.

 

Fredag 8.mai var det minnemarkering over denne sovjetiske krigsfangen. Einar Moe holdt minnetale og avduket minnesteinen. Det var mange sovjetiske krigsfanger i landet under krigen. På Jørstadmoen var det innom 65-70000, før de ble sendt videre til andre leire. Nærmere 1000 ble gravlagt ved Krigskirkegården på Jørstadmoen. Tyskerne drev vedhogst på Granrudmoen. De sovjetiske fangene ble kjørt opp og ned på dagen. De hadde det elendig. Mange øyværinger fikk smuglet mat til fangene. Einar hadde flere historier om dette.

20150508

Vinteren 1944 kom to sovjetiske fanger innom Nermo mølle. Her hadde de flere ganger fått mel av Trygve Amundsen og Eugen Johannessen. Denne dagen dukket det opp en tysker som ble kalt for Slakteren. Han stakk hodet inn døra og lurte på om noen av fangene var der. Den ene fangen kom seg ut gjennom maskinrommet, hoppet ut et vindu og løp. Reidar Johannessen syns enda han kan høre fangen som løp nedover den islagte elva. Den andre var ikke så heldig, Han løp nedover kjørevegen og ble oppdaget. Tyskeren hadde gjemt seg bak ei gran nedenfor mølla og skjøt fangen i bakhodet.

Einar Moe hadde snakket med flere som opplevde denne ugjerningen, blant annet Reidar Johannessen og Aslaug Bergheim – født Amundsen, de deltok begge ved markeringen.

Den henrettede fangen ble gravlagt på Jørstadmoen. Det er i dag ikke mulig å finne ut hva navnet var. Einar Moe kunne fortelle at familien hans hadde fått en utskåret bjørn i tre av en sovjetisk fange. Einar syns derfor det passet å kalle han for Bjørn – det russiske navnet blir da Medvedi.

Under avdukingen spilte Steinar Koen en fanfare. En krans av tyttebærlyng ble lagt ved steinen. Tilstede ved markeringen var det litt i overkant av 70 personer.

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny