Stabburet på Øyer Ungdomsskole

Historielaget har nå startet sitt samarbeid med Øyer Ungdomsskole der målet er å få restaurert historielagets stabbur ved U-skolen, og sette uteanlegget i god stand🌻🌾

Tanken er at stabburet og området kan brukes i undervisningen med en praktisk tilnærming og deltakelse for å lære om vår kulturarv🌻🌾 Sparebankstiftelsen fattet interesse for dette, og gir støtte til prosjektet🌻🌾

Engasjerte elever reiv ned og brente rusk og rask som hadde samlet seg opp rundt stabburet. For at vi skulle få en god start med skolen inviterte historielaget ved Tore Rugsveen på grillpølser og det ble en god stemning rundt bålet. Det ble en morsom og lærerik dag for alle🌻🌾

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny