FRA TUSENÅRS MARKERINGEN PÅ KJØRKJEHAUGEN 20-6-2021

Det er i år 1000 år siden Dale-Gudbrand møtte Olav Haraldsson på Hundorp, ifølge Snorres Kongesaga. Dette var starten på kristningen av Gudbrandsdalen, og Øyer og Tretten fikk etter hvert ei spennende kirkehistorie som nå blir «løftet fram» igjen.
I dag ble det holdt gudstjeneste på historiske Kjørkjehaugen, Tretten, ved sokneprest Ingunn Dalan Vik og kantor Kari Irene Lien, der Roger Slåstuen med fele og Schola Gregoriana deltok.
Etter gudstjenesten overtok Historielaget regien for arrangementet. Det ble spandert kaffe før vi kunne overvære Gerd Hausstätters spennende foredrag om Tretten og Kjørkjehaugens kirkehistorie, «Arven fra kirkene», og se utstillingen med samme navn over gjenstander fra kirkene. Utstillingen vil stå på Kjørkjehaugen i hele sommer.
Etter foredraget kunne varaordfører Nisveta Tiro utrope Kjørkjehaugen som Årets Kulturminne for Øyer og Tretten Historielag.
Takk til Gerd Haussãtter med de gode hjelperne som gjorde dette mulig. Takk til Prestegarden og Kirken for for samarbeidet 🌺🌿

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny