Velkommen til nytt nettsted

Webhotellet som de gamle sidene til laget ligger på blir ikke lenger vedlikeholdt og det har ikke vært mulig å legge ut noe på sidene siden juni . Styret har derfor valgt å flytte til et nytt webhotell. Vi har også benyttet anledningen til å få norsk nettadresse (www.oyerogtrettenhistorielag.no) med tilhørende epostadresser. Den gamle epostadressen er satt opptil å videresende til den nye en stund framover, men gå gjerne over til å bruke den nye (info@oyerogtrettenhistorielag.no).

I tillegg har vi valgt å bytte til et publiseringsverktøy som håndterer alle platformer, som Windows, IOS og Android. I praksis betyr dette at sidene er like lesbare fra PC, nettbrett og smarttelefoner.

Innlegg som antas å ha fortsatt interesse er/vil bli flyttet til den nye adressen. Vi regner med at det gamle nettstedet vil være lesbart en stund til, men vil altså ikke bli oppdatert mer.