ÅRSMØTE ØYER OG TRETTEN HISTORIELAG 14-6-2021

Årsmøtet 14-6-2021 ble gjennomført med vanlige årsmøtesaker på Tretten Samfunnshus.

Etter gjennomgang av årsmelding, utdypet leder Ivar Grothe hva styret har tenkt og gjort i «koronaåret» vedrørende strukturering og organisering av Historielagets aktiviteter.  Han har satt opp en «organisasjonsplan» for Historielaget, som han presenterte, som tydeliggjør aktivitetene i laget. De årlige aktivitetene og tidsavgrensede prosjekter. Kartet framstår som oversiktlig og klargjørende for Historielagets rolle og oppgaver, og som et nyttig verktøy for oppgavene og ansvarsområder i Historielaget. han informerte også om oppgaver og planer nå og framover. Revidert regnskap for 2020 ble lagt fram, og godkjent.

Valg: Lederen i Historielaget har frasagt seg gjenvalg. Lisbeth Rindal fra valgkomiteen informerte om at valgkomiteen har lagt ned et stort arbeid med å finne ny leder, men har ikke lykkes i dette. Valgkomiteens forslag til årsmøtet at nyvalgt styre får årsmøtets fullmakt til å konstituere seg.

Styrets sammensetning:

Eldbjørg Gillebo, gjenvalgt for 2 år,

Svein Løken, gjenvalgt for 2 år,

Håkon Tande, ikke på valg

Tore Rugsveen, ikke på valg

Bjørn Hjelmstad,(ny) valgt for 2 år

Varamedlem Lisa Kramprud, 1. vara – møtende, ikke på valg

Mari Botterud, 2.varamedlem, gjenvalgt for 2 år

Redaksjonskomite for «I gamle fotefar» – 4 medlemmer:

Tordis Trønnes – ny medlem, valgt for 2 år

Christel Rønning – gjenvalgt for 2 år

Gerd Hausstâtter – ikke på valg

Fjerde medlem velges innen styret

Revisorer:

Arne Finn Brekke, ny, valgt for 1 år (dette for å komme på «tur»)

Eldar Kjørstad – gjenvalg for 2 år

Valgkomite:

Liv Rindal – ikke på valg

Elisabeth Johnsgård – valgt for 2 år

Tilsyn krigsminnesmerker:

Torgeir Dalbu ( Korsen og Øverlikåken) og Oskar Aarnes ( bautaen ved Tretten stasjon, Minnestein v/ Sagtomta og Tikkerud). Ikke på valg.

Tilsyn Historielagets bygninger:

Bjørn Rinheim (Kvernhuset Tretten) og Johannes Bø (Stabburet og Lyu ved Øyer Ungdomsskole). Ikke på valg.

Årsmøtets vedtak: Årsmøte gir styret fullmakt til konstituere seg selv. Dette i tråd med valgkomiteens forslag.

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny