1000 ÅRSMARKERINGEN

NOEN ENDRINGER AV DATOER FOR 1000 ÅRS MARKERINGEN.
Planlagt arrangement i Øyer Prestegård med Edvard Hoem utsettes til september. Det samme gjelder arrangement om kjørkjehistoria i Øyer og arrangementet religiøse folketoner. Mer info om disse arrangementene kommer senere.
Svært gledelig blir det med arrangementet på Kjørkjehaugen 20. Juni kl 12:00, med gudstjeneste og påfølgende formidling av historia om Kjørkjehaugen -700 år som kirkested på Tretten, ved Gerd Hausstätter.
Fotoutstillingen «Arven fra kirkene» må oppleves👍
 
 

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny