Referat fra styremøte 8. februar 2016

Tretten stasjon 08.02.2016

Tilstede: Karen Helene, Torgeir, Nanna, Synnøve og Marit

Fraværende: Heidi

  1. Kurs i gotisk skrifttyding.

Reidar Svegården er kursleder. Kursstart: 24.februar kl.18.00 på Tretten Stasjon.

Hittil 5-6 påmeldte. Reidar telefon for påmelding: 95270170

  1. Øyer Ekko.

Kulturkveld den 27.april.

Planleggingsmøte 17.februar. Karen Helene deltar på møtet. V

Historielaget kan eventuelt delta på kulturkvelden med en stand.

Trykking blir først etter påske da Trykkeriet ikke har tid før.

 

Resten av kvelden gikk med til å ordne årsmøteinnkalling til alle medlemmer.

 

Nanna ordnet mobilt nettverk.

 

Referent

Marit

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny