Årsmøtereferater

ÅRSMØTE ØYER OG TRETTEN HISTORIELAG 14-6-2021

Årsmøtet 14-6-2021 ble gjennomført med vanlige årsmøtesaker på Tretten Samfunnshus. Etter gjennomgang av årsmelding, utdypet leder Ivar Grothe hva styret har tenkt og gjort i «koronaåret» vedrørende strukturering og organisering av Historielagets aktiviteter.  Han har satt opp en «organisasjonsplan» for Historielaget, som han presenterte, som tydeliggjør aktivitetene i laget. De årlige

Les mer »

Referat fra årsmøtet 2015

Sted: Øyer Prestegard  Tidspunkt: 19.03.2015 kl. 19.00 SAKSLISTE: Åpning av Årsmøte Valg av møteleder Valg av referent Årsmeldingen Regnskap 2014 Innkomne saker Valg Det møtte opp 39 stemmeberettigede medlemmer.

Les mer »

Sidemeny

Søk på nettsiden

Arkiv

Lenker

Fåberg og Lillehammer historielag
Fron historielag
Gausdal historielag
Ringebu historielag