Historiske bilder fra Øyer og Tretten

Historielaget har tidligere samlet inn og registrert flere hundre fotografier.
Bildene som vises i vårt bildegalleri, ble den gang avfotografert og blitt lagret som negativer på Maihaugen.

Historielaget har nå inngått en samarbeidsavtale med Stiftelsen Lillehammer

Museum (Maihaugen) om innsamling og lagring av gamle bilder. De gamle
negativene blir nå digitalisert og gjort tilgjengelig via Digitalt Museum. Nytt
materiale som kommer inn vil også bli avfotografert og gjort tilgjengelig på
samme måte. Avtalen innebærer at Maihaugen har eiendomsretten til
fotomaterialet, mens historielaget har fri tilgang og alle bruksrettigheter til
materialet. Historielaget har et ansvar for å kvalitetssikre opplysninger som er
registret på de enkelte bildene.
Historielaget er fortsatt interessert i å registrere flere historiske bilder fra
kommunen, og vi ønsker kontakt med folk som kan ha aktuelt materiale. Det
gjelder også nyere fotografier fra 1950-60-70-årene.

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny