Referat fra styremøte 18. januar 2016

Tretten stasjon 18.01.2016

Tilstede: Karen Helene, Nanna, Synnøve, Torgeir, Mary og Knut fra valgkomiteen, og Marit

Fraværende: Heidi

 1. Årsmøte 10.mars 2016 på Glomstad, Tretten
 • Valg Valgkomiteen ved Mary Dalbu og Knut Jakobsen møtte. Marit, Karen Helene og Heidi går ut av styret. Nanna fortsetter 1 år som kasserer. Synnøve har igjen ett år. Flere forslag til mye styremedlemmer ble diskutert.
 • Torveig Dahl Årsmøtet avholdes på Glomstad Gjestehus AS den 10.mars 2016. Kl. 19.00. Torveig Dahl er invitert. Torveig er direktør for Gudbrandsdalsmusea. Hun vil fortelle om Gudbrandsdalsmuseet, historielagsarbeid og annet som kan være aktuelt.
 • Kontingent Forslag om å sette opp kontingenten med 50 kroner. Dette blir en sak på årsmøtet.
 • Medlemmer Nanna vil gå gjennom medlemslistene for å luke ut de som er inaktive – de som ikke har betalt på 3 år.
 • Årsmelding Marit og Karen Helene har skrevet årsmeldinga, Karen Helene leste opp det som er skrevet. Det vil bli noen tilføyelser og rettelser.
 • Annonsering av årsmøte Marit annonserer i GD og i Byavisa – minst 14 dager før årsmøtet. (uke 8)
 • Innkalling til årsmøte Marit skriver innkalling og ordner adresselapper. Innkalling sendes pr post. Nanna ordnet kopiering av alle papirer.
 1. Skolebokprosjekt

Karen Helene har vært i kontakt md ordføreren ang skolebøker. Historielaget søker kommunen om en forhåndsgaranti på kjøp av skoleboka. Dette skal behandles i formannskapet den 19.januar.

Vi må legge en «slagplan» for hvordan vi beste skal selge bøkene. Det er forslag om 17.mai (mange folk samlet), sitte på butikkene, åpent på Tretten Stasjon noen dager/kvelder for salg av bøker. Annonsering på hjemmesiden, facebook og andre steder der det er mulig.

 1. Program for våren
 • Fortellerkveld

25.januar er det Fortellerkveld på Øyer Folkebibliotek i samarbeid med biblioteket. Tema denne kvelden er SETERLIV. Historielaget ordner kaffe.

Karen Helene har invitert Jan Johnsgård, Jorunn Hagen og Jo Lageton en time før det starter for å gå gjennom seterbokprosjektet.

 • Kurs i tyding av gotisk skrift

24.februar kl.18.00 på Tretten Stasjon. Reidar Svegården er kursleder. Påmelding til Reidar på telefon: 95270170. Medlemmer gratis, ikke-medlemmer kr 500.

 • Årsmøtemars kl.19.00 Glomstad Gjestehus AS
 • Temakveld Tretten Stasjon

19.april k.l. 19.00 Tema denne kvelden er jakt og fiske!

 • Rusletur

15.juni blir det rusletur til Øverlikåken i Øyer.

Marit annonserer i gdpuls, facebook og hjemmesida. Samt sender mail til de av

Medlemmene som har mailadresse.

 1. Diverse praktiske ting på Tretten Stasjon

Nøkkelskap ute. Lettere for flere å bruke stasjonen. Nanna kjøper.

Postkasse i stedet for postboks. Nanna kjøper.

Internett: ønsker mobilt nettverk. Karen Helene sjekker med Telenor.

Vi trenger brannsikkert skap til bilder. Sjekke Finn.no.

 1. Stavsplassens venner

Stavsplassens venner inviterte historielaget, kirka, kommunen til møte for å diskutere å sette opp infotavler på Tretten. De ønsker å sette opp infotavler/plaketter med Stavsplassen som sentrum og legge opp en kulturhistorisk vandring gjennom Tretten sentrum. Mange viktige historiske hendelser. Legge opp til en vandring.

Marit var på møtet den 13.1. og orienterte styret. Det vil bli dannet en prosjektgruppe som vil jobbe med dette. To fra Stavsplassens venner (Gerd Hausstätter og Erling Nustad), en fra Kommunen (Bo Lindblad). For Historielaget vil Marit og Ena Kristin Brekke møte. Historielaget har ikke mulighet for å bidra økonomisk. Forslag om å benytte QR-koder. Viktigste oppgave i starten: prosjektplanlegging, finansieringsplan og sende søknader om støtte.

 1. Eventuelt

Karen Helene har fått telefon fra historielagets representant i stedsnavnsutvalget i kommunen. Hva mener styret om seter/sæter.

Nanna: Øyer kommune skal holde seg til det offisielle kartverket. Dersom det står sæter skal dette brukes, står det seter brukes dette.

 1. Nytt styremøte

Neste styremøte blir den 8.februar, kl.18.00 på Tretten Stasjon. Det er fint dersom alle kan komme denne kvelden. Vi må ordne utsendelse av årsmøteinnkalling til alle medlemmene.

 

Referent Marit

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny