Referat fra styremøte 11. november 2015

REFERAT FRA STYREMØTE

Tretten stasjon 11.11.2015

Tilstede: Karen Helene, Synnøve, Torgeir og Marit

Fraværende: Heidi, Nanna.

 1. Referat fra forrige styremøte: ingen merknader.
 2. Medlemskveld 5.november:

Torgeir, Marit og Synnøve orienterte om medlemskvelden. Den ble vellykket! Thor Gotaas snakket energisk om Birkebeinerrennets historie. Stor underholdning! Det var en minnerik kveld. Det møtte opp ca 75 personer. Vi hadde kaffespleis, og fikk inn ca 1200 kroner.

 1. Martn – evaluering:
 • Det ble solgt bøker for ca 55000 på Martn! Dette er en betydelig økning fra i fjor. IGF kostet i år kr 250. I fjor 200.
 • Vaktlista var fin. Ros til Synnøve.
 • Veldig bra plassering. Vi vil ha igjen samme plassen neste å!
 • Betaling med iZettle fungerte bra når folk hadde fått opplæring. Her kunne det betales med kort.
 • Rydding etter Martn: De som var satt opp på siste vakt skulle være med på rydding. Det fungerte ikke helt som tenkt. Noen forsvant før ryddingen startet. Dette bør kanskje presiseres neste Martn.

Ellers gir vi ros til Redaksjonskomiteen for et veldig flott hefte. Veldig mye godt stoff!

 1. Temakveld

Evaluering etter to temakvelder: Begge kveldene har vært bra besøkt, 20 – 25 personer hver kveld.

 • Seterprosjektet: Her var det mange som kom innom. Jorun Hagen møtte for seterprosjektet. Hun vil innkalle de som er interessert til et møte etter Martn. Torgeir og Marit stiller fra styret.
 • Fjellstyret har registrert alle setrene. Vi tar kontakt med Edgar Enge ang dette. (Marit)
 • Det ble liten tid til å høre på historier rundt seterlivet. Det meste av kvelden gikk med til å snakke om prosjektet.

Neste temakveld er 17.november kl. 19.00 – 21.00 på Tretten Stasjon. Tema: håndverk/håndarbeid. Karen Helene tar ansvar for denne kvelden. Hun vil ta kontakt med Hjørdis Grimsrud ang Øyerkofta og Elin Paulsrud ang Trettenvotten. Og andre som er nevedyktige! Marit setter inn i gdpuls!

 1. Skolehistorie
 • Dale Gudbrand Trykkeri har ikke tid til trykking før jul. Rigmor Aarø Spiten har fortsatt en del arbeid igjen. Vi satser på trykking utpå nyåret.
 • Karen Helene tar kontakt med Rigmor ang oversendelse av materialet til Synnøve. Hun skal lese gjennom det Rigmor har skrevet.
 • Midler til trykking: Sparebankstiftelsen: søknaden er fortsatt under behandling.
 • Karen Helene tar kontakt med kulturleder i Øyer kommune ang søknad om kulturmidler våren 2016.
 1. Julemarked

Lørdag 28.november er det julemarked på Stavsplassen. Historielaget vil sitter og selge bøker fra kl 10 – kl 16 denne dagen! Marit setter opp vaktliste.

 1. Gotisk skrifttyding:

Vi har fått spørsmål om vi kan ta opp igjen transkribering av Tingbøker. Tingbøkene er skrevet i gotisk skrift. Det er kanskje lurt å ha et kurs før vi tar fatt på transkriberingen.

Vi prøver et kurs i februar/mars. Marit kontakter Tordis.

 1. Henvendelser
 • Vi har fått mail fra Stine Solbraa-Johansen. Hun har vært på møte i Bygdekvinnelaget, tema: gamle matoppskrifter, og kokkeredskaper. Hun mener dette kan være interessant for historielaget.

Styret er helt enig i dette. Vi setter det opp som en temakveld i 2016.

 • Hun lurer også på om laget kunne lage en «billigpakke» med medlemskap og IGF 2915 og/eller eldre årganger.

Styret mener vi må selge årets IGF til dagens pris.

Men støtter forslaget om å gi eldre IGF sammen med medlemskap. Fin     julepresang.

 • Mail fra Marit Getz: Stedsnavn i Øyer kommune. Det er et eget kommunalt stedsutvalg. Her sitter det to av lagets medlemmer: Gudmund Sveen og Hans Kristian Lien. Det skal velges nye medlemmer.

Karen Helene kontakter disse to og spør om de vil fortsette i utvalget.

12.11.15: Karen Helene har allerede fått svar: begge to vil fortsette i utvalget.

 • Mail fra Harald Nustad. Han er opptatt av den russiske krigsfangeleiren som var på Stavsplassen under krigen. Han mener at dette ikke bør glemmes.

Vi i styret er enig med Harald. Vi oversender mailen hans til Redaksjonskomiteen, så kan de jobbe videre med dette.

 1. Kvernhuset
 • Reidar Svegården har vært i kontakt med Ramirent for å høre pris på pumpe. De er villige til å låne bort ei pumpe til våren!
 • Sparebankstiftelsen forlanger at det settes opp skilt på Kvernhuset ang økonomisk støtte. Karen Helene undersøker dette.

 

 • Det kom også forslag om at det settes opp en infotavle utenfor Kvernhuset. Det burde det stå hvor kvernhuset kommer fra, hvor det har stått, hvem som har jobber med flytting, navn på alle som har støttet dette prosjektet i form av penger eller utstyr mm !

Karen Helene undersøker.

 1. Årshjul

Vi prøver å få til et Årshjul for utsendelse til medlemmer tidlig på året.

Forslag fra styremedlemmene/ og andre medlemmer:

Temakvelder:

 • Kokeboktradisjoner/ kjøkkenredskaper mm

Rusleturer:

 • Tur til Øverlikåken
 • Tur til Tikkerudkåken

Medlemsmøte: Ingen forslag

Kurs:

 • Gotisk skrift

Fortellerkveld i samarbeid med Øyer Folkebibliotek

Årsmøte: mars på Tretten.

Marit setter opp et forslag og sender til styremedlemmene.

Det nærmer seg slutten på året. De av styrets medlemmer – eller medlemmer som har annet verv – og som ikke vil fortsette, må ta skriftlig kontakt med valgkomiteen.

 

Referent

Marit

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny