Referat fra styremøte 6. oktober 2015

REFERAT FRA STYREMØTE

Tretten stasjon 06.oktober 2015

Tilstede: Karen Helene, Nanna, Heidi, Synnøve og Marit

 1. Kvernhusåpning

Karen Helene orienterte styret om kvernhusåpningen som var i Moksaparken den 12.september. Det var en meget vellykket dag. Men mye jobbing for de som skulle ordne alt! Det var ca. 100 personer innom i løpet av kvelden. Tretten Bygdekvinnelag stilte med 4 personer. Byggmel fikk vi fra Maihaugen – en sekk. Anne Rugsveen kokte vassgraut på kjøkkenet på Pleiehjemmet. Denne ble vakuumert. Det ble servert graut til alle som ville ha. Gudmund Sveen foretok den høytidelige åpningen (bånd utlånt fra Kreative Kvinnfolk). Karen Helene delte ut blomster til Kristian Midtmageli, Reidar Svegården, Johan Kråbøl og Gudmund Sveen. Servering av kaffe og vafler. Vaffelrøre sponset av TINE Tretten.

 • Kvernsteinene gikk over all forventning! Det var nok vann i elva til at alt gikk som det skulle.
 • Det må settes opp et skilt på bygningen det det står at Sparebankstiftelsen har bidratt økonomisk. Forslag fra Nanna: bruke pleksiglass.
 • Det er spørsmål fra Kristian og Reidar om de kan få dekke utgifter de har hatt i forbindelse med flyttingen av kvernhuset. Nanna ber dem sende faktura til henne.
 • Laget må lage en avtale om ledninger som er lånt fra Ouden Wasrud.
 • Hva skal kvernhuset hete? Styret foreslår navnekonkurranse under Martn.
 • Marit kontakter Stine angående bilder. Nanna legger ut et album på hjemmesiden.
 1. Seterprosjekt

13.oktober er det Temakveld på Tretten Stasjon. Denne gang er temaet seter. Styret har ikke hørt noe fra setergruppa. Karen Helene tar kontakt med Jorunn Hagen for å høre om de har kommet i gang. Andre i gruppa: Jo Lagethon, Laurits Høvren.

Heidi tar ansvar for denne kvelden.

 1. I gamle fotefar

Synnøve orienterte om årets I gamle fotefar. Det blir et meget bra hefte i år. 152 sider, mye godt stoff. VI kan glede oss. Synnøve roste medlemmene i redaksjonskomiteen! Trykkeriet tar ca. 47000 + mva for trykking av 700 eksemplarer.

 • Det ble bestemt at prisen i år blir 250 kroner.
 • Gratis hefter til bidragsytere og redaksjonskomiteen.
 1. Martn
 • Synnøve setter opp vaktliste og arbeidsliste over personer som kan være med på dugnader. Dette gjelder både rigging og vakter under Martn.
 • Det blir rigging torsdagskvelden.
 • Gamle «I gamle fotefar» koster kr 50. Martntilbud: 3 hefter for 100 kroner.

Legg mange i ei kasse – Martnstilbud.

 • Det må settes opp ny prisliste til Martn. Marit kontakter Tordis.
 • Vi må ha liste over solgte bøker! Synnøve setter opp liste som vi kan bruke.
 • Bente Søderholm på Stav lurte på om hun kan bruke forsiden av IGF på Facebook-siden til Stavsplassen. Karen Helene kontakter Bente.
 • For betaling: Vi ordner med en iZettle. Dette er en helt ny måte å ta imot kortbetalinger. Mye enklere å holde orden på hva som er betalt. Nanna kjøper inn.
 • Nanna ordner også med vekslepenger.
 1. IPAD

Tone Tømterud har fått tak i en brukt IPAD til 500 kroner. VI takker ja. Nanna tar seg av dette.

 1. Medlemskveld 5.november

Denne kvelden kommer Thor Gotaas. Dessverre kunne vi ikke være hverken på Solvang eller på Tingberg. Synnøve har innhentet priser på steder i Øyer hvor vi kan være.

 • Gjestegården peker seg ut som den beste for vårt arrangement. Her blir det      100 kr inngang.
 • Karen Helene undersøker om det er mulig å være i Prestegarden i Øyer. Her må vi ordne kaffe og kaker. Vi setter fram ei skål der folk kan betale for kaffe og kaker.
 • Gotaas skal ha 3000 pluss reise. Han må hentes på Lillehammer. Nanna henter ham der.
 • Program: Han har skrevet bok om Birkebeinerne. Passende tema for kvelden.
 1. Skolebokprosjektet

Rigmor Aarø Spiten kom og orienterte styret om arbeidet så langt. VI er imponert over arbeidet hun har lagt ned. Det gjenstår mye arbeid før alt er ferdig, men hun har tenkt å levere noe til Trykkeriet snart. Vi håper boka er ferdig i trykken før jul. Dette blir ei flott julegave.

Vi har ikke fått inn så mange penger som vi ønsket. Det er blitt sendt ut brev til lag, foreninger og næringsliv i kommunen. Vi har fått 3000 fra Øyer Bygdekvinnelag, 1000 fra Tretten Bygdekvinnelag, 2000 fra Tretten Sanitetsforening. I tillegg har vi fått 2×10000 i Kulturmidler.

Tilbudet fra Dale Gudbrand Trykkeri for trykking av skoleboka:

Format 210 x 240

256 sider

Papir: 135 gr Galleri volume

Innbinding: Stivbind med fargemotiv.

 

750 stk     kr     94.000,-

1000 stk     kr 104.700,-

 

+Oppsett/utforming/korrektur:

Kr 550,- pr time.

Estimert tid: 55 timer = Kr 30.000,-

+25% mva

Marit prøver å sjekke nettet for om mulig å finne noen steder vi kan søke om midler.

Referent

Marit

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny