– og ingen kom att. Nedlagte boplasser i Øyer og Tretten

BOKEN ER DESSVERRE UTSOLGT

I slutten av femti-åra hadde «Klokkeklang» ei artikkelserie om nedlagte boplasser i bygda vår. Det var daværende sokneprest Gustav Høyem som tok opp tanken om ei registrering av nedlagte boplasser. Tretti år senere, i 1987, tok Øyer og Tretten historielag initiativ til å få samlet dette stoffet og gje det ut som bok.

ingenkomatt

Det synte seg snart at det var fleire tufter etter boplasser som ikkje var registrert. Bygda måtte saumfarast på nytt. Eldre folk vart rådspurt, folketellinger, gamle dokumenter o.l. er gjennomgått og fleire gamle tufter kom for dagen. Dette er så fletta inn i det opprinnelege stoffet der det høyrer heime. Men truleg er det enda att mange fleire boplasser som vi ikkje veit om.

Boknemda besto av:

Halvor Strangstad
Ola Moe
Trygve Holen
Ingrid Jevne
Svein Ensby

Boken er illustrert av Arve Hagen og Ola T. Rybakken.

ISBN 82-7275-042-2

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny