Fra Øyer og Tretten til den amerikanske borgerkrigen

Den 12 april 2011 var det 150 år siden den amerikanske borgerkrigen tok til. Denne krigen, som varte i nesten nøyaktig 4 år, involverte mer enn 3 millioner soldater. Mer enn 600.000 av disse ble drept i slag eller døde av sykdom underveis. Man regner med at omlag 25 % av de som deltok i nordstatenes hær var født i et annet land. Ett sted mellom seks- og titusen var norske. Også utvandrere fra Øyer og Tretten deltok i den amerikanske borgerkrigen.

I perioden fram til 1861 er det registrert om lag 280 utflyttede som oppga «Amerika» som mål for hvor de skulle i kirkebøkene. Av disse var rundt 70 menn i tjenestedyktig alder (anslått til fødselsår mellom 1820 og 1850). Ikke alle som dro er registrert i kirkebøkene og ikke alle vervet seg eller ble innkalt, men tallet er allikevel en indikasjon på hvor mange det kan dreie seg om.

Det er flere kilder som kan si oss noe om nordmenn som deltok i den amerikanske borgerkrigen. Den kanskje viktigste av disse er Vesterheim museums database «Norwegians in the Civil War«. Denne databasen inneholder blant annet navn på 6000 menn av norsk herkomst som deltok i den amerikanske borgerkrigen. Databasen er  søkbar på etternavn, og den kan «blas i «basert på de tre første bokstavene i etternavnet. Dette er ikke helt ukomplisert all den tid etternavn gjerne ble «amerikanisert» når de ble ført inn i militærrullene og ikke alltid på en måte som er lett å gjette seg til. Det er heller ikke slik at opplysningene som oppgis er riktige, jfr. blant annet det som er sagt om Simen Li(e)nløkken nedenfor.

En annen kilde er «Roster of Wisconsin Volunteers«. Dette er opplysninger basert på de militære rullene for alle som tjenestegjorde i staten Wisconsins regimenter. Et av disse var det «norske regiment», regiment 15, som ble ledet av oberst Hans Hegh og der mer enn 90 % av mannskapet var av norsk avstamning. Også menn fra norske «settlementer» i Iowa og Minnesota tjenestegjorde her.

Listen omfatter i all hovedsak  utvandrere som bosatte i områdene rundt Coon Prairie og Coon River sørvest i Wisconsin. Mange av dem som dro fra Øyer før borgerkrigen kom nettopp hit, i hvert fall for en periode. I forbindelse med at de norske menighetene i området feiret 75-års jubileum på 1920-tallet, ble det laget bøker som blant annet inneholdt biografier om menighetenes pionerer. Av disse framgår det hvem som var «war veterans»  og fra hvilken krig, og med utgangspunkt i disse beskrivelsene har det vært mulig å identifisere de fleste i en av de to kildene som er omtalt ovenfor.

  • Arne Pedersen Glømmeødegaarden f. 8.3.1829, til Coon Prairie, Vernon Co., Wisconsin i 1859. Tjenestegjorde i Wisconsin 6th Regiment Infantry, Company B fra 21.9.1864 til 8.6.1865. Kompaniet hans var til stede da øverstkommanderende for sørstatenes hær, General Lee, kapitulerte 9. april 1865. Døde i Coon Prairie 1900, begravet Bush Creek Cemetary.
  • Knut Johannessen Bjørge f. 22.2.1840 i Øyer. Til Coon Prairie, Vernon Co.,Wisconsin i 1854 med foreldre og søsken. Familien dro videre til Ostrander, Fillmore Co., Minnesota. Tjenestegjorde i Wisconsin 15th Regiment Infantry, Company E fra 16.12.1861 til 20.12.1864.
  • Simen Eriksen f. 3.10.1828 ved Stavslien, Tretten. Død i Memphis 7.9.1863 (av sykdom) mens han tjenestegjorde i Wisconsin 25th Regiment Infantry, Company K (innrullert 14.8.1862). Kom til Coon Prairie, Vernon Co., Wisconsin i 1853.
  • Christian Christensen f. 20.11.1830 ved Bjørnstad. Til Manitowoc Co., Wisconsin i 1848, til Coon Prairie i 1867. Tjenestegjorde i Wisconsin 17th Regiment Infantry, Company A fra 29.9.1864 til 2.6.1865. Død i Coon Prairie i 1905, begravet på Coon Prairie Cemetary.
  • Hans Larsen Galterud f. 21.2.1835,  til Coon Prairie i 1857. Tjenestegjorde i Wisconsin 17th Regiment Infantry Company F fra 15.11.1864 til 14.7.1865. Død i Coon Prairie i 1894.
  • Ole Johnsen Lagethon f. 27.11.1834, kom til Coon Prairie i 1858, døde der i 1918, begravet Bush Creek cemetary. Tjenestegjorde Wisconsin 7th Regiment Infantry, Company D fra 24.10.1864 til 12.6.1865.
  • Johannes Johannesen Berg, f. 9.2.1843, kom med foreldre og søsken til Coon Prairie i 1853. Tjenestegjorde i Wisconsin 25th Regiment Infantry, Company K fra 14.8.1862 til 7.6.1865.
  • Simen Engebretsen Linløkken, f. 11.5.1843 på Lien, Tretten, død i California ca. 1873. I følge Vesterheims «Norwegians in the Civil war» database var han født i Nordland, men det stemmer ikke, han ble født i Øyer og dro nordover med familien året etter. Kom til Coon Valley, Vernon County, Wisconsin i 1860. Tjenestegjorde i Wisconsin 45th Regiment Infantry, Company H fra 30.9 1864 til 7.7.1865.
  • Mathias Bagstad, f. 28.3.1846, kom med foreldre og søsken til Coon Valley. Tjenestegjorde i Wisconsin 45th Regiment Infantry, Company H fra 30.9 1864 til 7.7.1865. Flyttet senere til Yankton Co., South Dakota der han døde i 1907.
  • Peder Olsen f. 21.1.1827 ved Ledum, Tretten. Kom til LaCrosse, Wisconsin i 1857, til Coon Valley, Vernon County, Wisconsin i 1862. Kallte seg Peder Olsen Odegaarden. Omtalt som veterean fra borgerkrigen i Hjalmar Ruud Holands bok om Coon Valley. Død i Coon Valley i 1887.

Mathias Strøm er omtalt i Torbjørn Greipsland «Drøm og dramatikk i det norske Amerika» som en av tre som er fra Øyer (de andre er Johannes J. Berg og Knut Bjørge, se ovenfor). Jeg har ikke klart å knytte noen identitet til ham, verken i listene over utvandrete eller i noen av militærrullene.

Har du tips om flere som burde være på denne listene? Ta kontakt på historielagets epost info@oyerogtrettenhistorielag.no

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny