Referat fra styremøte 7. desember 2015

Tretten stasjon 07.12.2015

Tilstede: Karen Helene, Torgeir, Tone og Marit

Fraværende: Heidi, Nanna, Synnøve og Harald

  1. Referat fra forrige styremøte:

Alle bør læres opp i bruen av iZettle som betalingsterminal.

Infotavle utenfor Kvernhuset: Ena Brekke sjekker med Trykkeriet.

Sparebankstiftelsen, vi har søkt om midler til skolebokprosjektet. Karen Helene har vært i kontakt: de støtter ikke en bokutgivelse.

  1. Aktiviteter siden sist:

Temakveld 17.november, håndarbeid. Det møtte opp ca 10 personer. En koselig kveld. Det ble vist fram Øyerkofta, Trettenvotten, ulike håndarbeidsredskap, broderier, tågbinding – korger, fat, og mye annet.

Den 25. november var det tenning av juletre (furu som ble hogget nedenfor stasjonsbygningen) i samarbeid med Jernbaneverket. Ca 10 personer deltok. Karen Helene serverte gløgg og leste litt fra Prøysens jul. En koselig stund på Stasjonen.

Den 26.november var det Julemarked på Stavsplassen – i Guttormshall. Dette var meget vellykket. Det ble solgt hefter, bøker og kort for litt i overkant av 4000 kroner. I tillegg fikk vi 3 nye medlemmer. Dette bør vi være med på neste år også. De historiske kortene som Nanna hadde fått laget, var meget populære.

  1. Program for våren 2016: Astrid Stuve var med på telefon.

Astrid ønsker en fortellerkveld i samarbeid med historielaget. Vi prøver den 25.januar 2016 kl. 19 på Øyer Folkebibliotek. Tema: seterliv. Marit annonserer: gdpuls, hjemmesida og facebooksiden. Plakater. Historielaget ordner kaffe og biblioteket kaker.

I februar planlegger vi kurs i gotisk skrifttyding. Reidar Svegården har tatt på seg som kursleder.

mars: Årsmøte på Tretten. Forslag til foredragsholder: Torveig Dahl.

april: temakveld på Tretten Stasjon. Tema: jakt og fiske.

Juni: Rusletur til Øverlikåken i Øyer.

Program vil bli sendt ut til medlemmene i januar.

  1. Skolebokprosjekt

Karen Helene har snakket med Rigmor ang oversendelse av materialet til Synnøve. Rigmor har fått flere opplysninger. Hun vil vente litt med å sende det over til gjennomlesning.

Karen Helene har vært i kontakt med kulturleder i Øyer kommune ang søknad om kulturmidler våren 2016 – svar fra Frode Fossbakken: Historielaget får ikke midler i 2016.

  1. Seterprosjekt

Jan Johnsgård er spurt om å være leder for seterbokprosjektet. Han vil ha betenkningstid et par dager. Men syns det var et spennende prosjekt.

Odd Bjerke sitter på mye stoff. Han vil gjerne delta, men har ikke kapasitet til å lede noe arbeid. Han vil gjerne at non i styret besøker han og ser på stoffet han sitter på.

Kjell Haugerud har ikke kapasitet til å være leder, men vil gjerne delta når han får anledning.

Referent

Marit

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny