Referat fra styremøte 20. april 2015

Tingberg Øyer: 20.april 2015

Tilstede: Karen Helene, Synnøve, Heidi, Torgeir, Tone og Marit

Fraværende: Nanna og Harald

Sak 1. Nytt styre:

Karen Helene Nylund                    leder 1 år

Heidi Karin Pålsrud                       nestleder 1 år

Synnøve Løken Fonstad               styremedlem 2år

Nanna Egidius                               kasserer   1 år

Marit Hårstad                                 sekretær 1 år

Harald Eikerol                                vara 1 år

Torgeir Dalbu                                 vara 2 år

Tone Tømterud                              vara 3 år

 

Synnøve Løken Fonstad er styrets representant i redaksjonskomiteen for «I gamle fotefar».

Tone Tømterud sa seg villig til å hjelpe tilmed lagets hjemmeside http://oyerogtretten.historielag.org

 

Sak 2. Oppfølging av saker fra årsmøtet

–  Seterprosjektet. Årsmøte hadde besøk av Alte Aarnes fra Fåvang/Ringebu som fortalte om deres seterprosjekt. Vi må sette sammen en prosjektgruppe.  Vi har navn på noen person som vi vil kontakte for å høre om noen vil være med på dette.

–  Angående skolebokprosjektet: vi må søke alle lag og foreninger som finnes i kommunen om støtte til bokutgivelse. Synnøve innkaller styret til møte. Vi sjekker opp lag og foreninger. Liste ligger på hjemmesiden til kommunen. Vi må sette opp en søknad som sendes alle.

–  Historielaget har søkt om kulturmidler for våren 2015 – til skolebokprosjektet: 10000,-

 

Sak 3. Planlegge program for våren.

–  27.april: fortellerkveld/kveldsseto i samarbeid med Øyer folkebibliotek. Marit sender ut info til de av medlemmene som vi har mailadressen til. Og sørger for at det blir med på gdpuls.

Johan Kråbøl har sagt seg villig til å blir med og fortelle (Synnøve tar kontakt med ham)

Heidi og Torgeir sørger for plakater på butikkene i kommunen.

–  Rusletur.

Bo i kommunen har spurt når det passet for oss å bli med på befaring på Vardekampen. Vi må se hvilke oppgaver historielaget har når det gjelder rydding av stien opp.

–  Totentur

Vi planlegger tur til Stenberg frilufts- og økomuseum på Toten den 21.juni (søndag)

Dersom det blir nok påmeldte setter vi opp buss. Vi bør være 35-40 stykker. En liten egenandel for reise og inngang må påregnes. Vi får guidet tur på museet. Dersom det ikke blir nok påmeldte kjører vi privatbiler. http://www.mjosmuseet.no/museene/stenberg

–  Kvernhuset.

Det er ikke lett å finne en dato for offisiell åpning av kvernhuset da det er avhengig av rett vannmengde i elva. Informasjon om dette vil komme senere.

–  Marit sender ut info til alle medlemmene om vårens program.

Marit kontakter Øyermagasinet og Klokkeklang.

 

Sak 4.   8.mai.

Karen Helene har hatt møte med Laurits Høvren og Kristian Midtmageli angående minnesteinen etter henrettet sovjetrusser. Han er begravet på Fåberg – vi vet ikke navn. Karen Helene har tatt kontakt med begravelsesbyrå på Lillehammer om plate til steinen. Steinen har Laurits funnet. Den blir satt opp ved furua. Vi planlegger enkel markering kl.18.00 den 8.mai. Karen Helene tar kontakt med Reidar Johannessen om han vil si noen ord.

Mari Botterud har spurt om bekransning av bautaer. Vi sender dette spørsmålet tilbake til kommunen.

 

Sak 5.  Kulturminnedagene

Disse er 12. – 20. september. http://kulturvern.no/kulturminnedagene-2015-2/

Dette står på hjemmesiden:

I år oppfordres det til å fokusere på sitt eget nabolag med dets historie, mennesker, aktiviteter og fysiske kulturminner.

I 2015 er det Friluftslivets år. Fokusområder i FÅ15 I 2015 er nærmiljø, fritidsfiske og kulturminner. Slå et slag for de gode opplevelsene i nærmiljøet som kombinerer frisk luft og kulturarv.

2015 er også Det europeiske år for industriell og teknisk kulturarv. Hvilke historiske spor finners i nabolaget etter lokalt næringsliv og industri?

Nabolaget har også en infrastruktur for transport og samferdsel. Det kan være både veier, jernbane, trikk, ferjer og andre ferdselsårer.

Her er det mye Historielaget kan ta fatt på.

Marit undersøker litt om tidsfrister på registrering på Kulturminnedagene.

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny