Kjørkjehaugen Arven fra kirkene

De gjenstandene som er avbildet her stammer fra de tidligste kirkene på Tretten, og de fleste av dem finnes i Tretten Kirke i dag. Unntatt er lysekronene og krusifiksene som oppbevares i Kulturhistorisk Museum i Oslo. Vi vet lite om de opprinnelige kirkene fordi det finnes få skriftlige kilder, men historiske […]

Les mer