Ordfører leser eventyr

Mari Botterud skal lese eventyr fra Karen Botteruds eventyrbok på biblioteket onsdag 26.august klokka 11.30, på Nasjonal biblioteksdag. Det kommer en gruppe barn fra Granrudmoen barnehage, men det er åpent for alle og kanskje av interesse for voksne også.

Les mer