Foredrag om arkeologiske utgravinger og funn

Åpen efta i historielagets lokaler på Tretten Samfunnshus tirsdag 24. oktober kl 17.00-19:00

Lisa Kramprud vil holde et interessant foredrag om arkeologiske utgravninger og funn av menneskelig aktivitet, her i kommunen fra steinalder til middelalder og på Vingromlandet fra jernalder, der de sier det var et gudehov. Velkommen til et interessant foredrag og samtale rundt funnene. Hva kan de fortelle oss?🌸🌿

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny