Årsmøte 23. mars 2022

Årsmøte i Øyer og Tretten Historielag ble gjennomført på kafeen Tretten Samfunnshus den 23. mars. Møtet ble innledet med minneord over mangeårig æresmedlem Tordis Trønnes som døde 20. mars, etterfulgt av ett minutt stillhet.
Vanlige årsmøtesaker ble behandlet. Årsmelding, regnskap og budsjett og valg. Etter kaffepausen kunne Mona Skurengslien Svegården, fra Frivillighetssentralen fortelle om Frivillighetens år 2022.
Styret består av Eldbjørg Gillebo, nyvalgt leder, styremedlemmer Lisa Kramprud, Svein Løken, Tore Rugsveen og Bjørn Hjemstad. Vi kan ønske Steinar Koen velkommen som nyvalgt møtene vara, og Mari Botterud.
Etter årsmøte kunne de frammøtte inspisere de oppgraderte lokalene til historielaget.

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny