Tusenårsmarkering i Øyer 20.juni

Kjørkjehaugen

-700 år som kirkested på Tretten.

 

Mye av historien er forsvunnet.

Noe kan gjenskapes og forstås.

Noe bærer vi med oss inn i vår tid, – nært og kjent.

«Arven fra kirkene», en fotoutstilling av gjenstander

fra Kjørkjehaugen hjelper oss å knytte fortid til nåtid.

– Dette handler det om når Gerd Hausstätter skal formidle litt av historien  fra Kjørkjehaugen.

Det er 1000 år sia Dale-Gudbrand møtte Olav Haraldsson på Hundorp, i følge Snorres kongesaga. Dette skal markeres med arrangement i alle kommuner i Gudbrandsdalen gjennom året.

I Øyer markeres dette på Kjørjehaugen på Tretten den 20. juni kl 12:00-14:00. Det blir gudstjeneste med Ingunn Dalan Vik og kantor Kari Irene Lien med musikere. Etter gudstjenesten blir det et historisk foredrag ved Gerd Hauttaetter om kjørja på Kjørkjehaugen. En fotoutstilling med gjenstander og interiør- som fortsatt er i bruk i Tretten kirke.

Kaffeservering.

Vel møtt!

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny