ÅRSMØTET UTSETTES !

Pga Korona situasjonen har styret bestemt at årsmøtet utsettes. Nytt tidspunkt kommer når vi ser smittesituasjonen utover våren