ÅRSMØTET UTSETTES !

Pga Korona situasjonen har styret bestemt at årsmøtet utsettes. Nytt tidspunkt kommer når vi ser smittesituasjonen utover våren

Kanskje du er interessert i dette også:

Sidemeny